You are here

Projekti

Format: 2020-07-13
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zaštita prava intelektualne svojine
Privredna komora Crne Gore organizovala je 4. novembra 2019. godine info dan „Zaštita prava intelektualne svojine kao neodvojivi dio rada na inovacijama i transferu tehnologija“. Komora je partner na realizaciji međunarodnog projekta ShipmenTT čiji je cilj uspostavljanje ekosistema...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
HISTEK projekat - Sastanak Upravnog odbora održan u Draču
Sastanak Upravnog odbora partnera uključenih u projekat HISTEK održan je u Draču, Albanija, 30. oktobra 2019.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Radionica o mogućnostima finansiranja iz EU i nacionalnih fondova
U okviru aktivnosti projekta ‘Bolji pristup rastu – klasteri i konkurentnost, umrežavanje u Jadranskom regionu – BACAR’, finansiranog iz IPA programa prekoogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 - 2020. u prostorijama Privredne komore Crne Gore u periodu 29...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru Konferencije o ekonomiji 2019, održani su i Shadow Days sa partnerima na BRE projektu - Osnaživanje poslovnog registra (eng. “Business Registry Empowerment”). Ovaj projekat finansira EU kroz program Interreg IPA prekogranična saradnja Italija – Albanija – Crna Gora....>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sastanak projekta Bacar
Sastanak predstavnika projektnih partnera u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost - umrežavanje u jadranskom regionu“ – BACAR finansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, ...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U prilogu je Newsletter 3 projekta SHIPMENTT.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Energetska efikasnost u industriji
Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo ekonomije i konzorcijum Expertise France organizovali su 7. oktobra 2019. info dan na temu „Priprema Programa za realizaciju mjera energetske efikasnosti u sektoru industrije”. >>

Pages