You are here

Projekti

Format: 2020-10-22
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru Nedjelje otvorenih podataka, koja se obilježava na svjetskom nivou, Privredna komora Crne Gore organizovala je niz seminara i radionica, a u sklopu projekta ODEON (“Otvoreni podaci za otvorene evropske inovacije). Ovaj projekat je kofinansiran od Evropske Unije i...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru projekta BeSME „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014 (IPA 2014) i realizuje konzorcijum Ekpertise France u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, a uz podršku Ministarstva...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U Olesundu (Norveška) je 18-19. februara 2020. godine, na Norveškom centru za pomorsku kompetenciju (Norwegian Maritime Competence Center - NMK) održan sastanak koji je označio početak projekta pod nazivom “Sustainable development of BLUE economies through higher education and...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Prvi sastanak BLUEfasma projekta u Patri
Prvi sastanak svih partnera na projektu BLUEfasma (Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi) održan je u prostorijama Univerziteta Patras u Patri,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U prilogu je Newsletter 4 projekta ODEON.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravni odbor projekta inTERact 4.0 održan u Podgorici
Prvi Upravni odbor projekta inTERact 4.0 organizovan je od 12-13. februara u Podgorici u prostorijama Privredne komore Crne Gore. Sastanku su prisustvovali predstavnici pet projektnih partnera i Nacionalna kontakt tačka za program Italija-Albanija i Crna Gora u Crnoj Gori. Svrha...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Firme iz BiH zainteresovane za opremanje crnogorskih hotela
Poslovni forum crnogorskih i bosanskohercegovačkih privrednika iz sektora drvoprerade i opremanja objekata održan je 29. januara 2020. godine u Podgorici. >>

Pages