You are here

Projekti

Format: 2019-09-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Specijalizovana obuka za pomorski sektor
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Privrednom komorom Trsta i Pomorsko-tehnološkim klasterom Regije Friuli Venecija Đulija, organizovala je 24. maja 2017. godine specijalizovanu obuku za predstavnike preduzeća pomorskog sektora i nadležnih institucija.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
GAS2GO radionica - Preduzetništvo
Privredna komora Crne Gore, u okviru IPA projekta “Inovacija preduzetništva u turizmu kroz proizvodnju gastro suvenira zasnovanih na lokalnim inputima–GAS2GO“, organizuje radionicu – Preduzetništvo. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Gastro suveniri i žensko preduzetništvo
Privredna komora Crne Gore, u okviru IPA projekta „Inovacija preduzetništva u turizmu kroz proizvodnju gastro suvenira zasnovanih na lokalnim inputima-GAS2GO“, u saradnji sa Univerzitetom Mediteran i preduzećem Frutiera realizuje aktivnosti koje doprinose razvoju ženskog...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Info dan: Smanjenje emisije CO2 u turizmu
Privredna komora i UNDP organizovali su 14. februara 2017. godine info dan povodom objave Javnog poziva za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Evropska komisija (EK) i  Evropska agencija za mala i srednja preduzeća (EASME) su pokrenule pilot projekat “Ready2GO” čiji je cilj da se podrže evropska MSP da se internacionalizuju i postanu aktivna na pet ciljanih tržišta trećih zemalja.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), organizuje info dan u Podgorici povodom objave Javnog poziva za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori
Projekat Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj GoriPrivredna komora Crne Gore objavljuje:JAVNI POZIVza pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore>>

Pages