You are here

Projekti

Format: 2020-08-13
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Na svečanosti koju je 11. decembra 2019. godine upriličilo Ministarstvo nauke dodijeljena su sredstva za doktorske stipendije, inovativne projekte, dva nova centra izvrsnosti, strateška partnerstva u sprovođenju predakceleracijskog programa inovativnih startapova, kao i godišnje...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Predstavnici Komore na sastanku Konzorcijuma MARDS projekta
Univerzitet u Beču, od 10. do 13. decembra domaćin je sastanku Konzorcijuma MARDS projekta – Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji - primjer dobre prakse. U ovom projektu, čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore, partneri su Privredna komora Crne Gore, Univerzitet...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru planirane podrške kroz Akcijski dokument IPA 2014 Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori (BESME), koji se implementira od strane konzorcijuma Expertise France u saradnji sa relevantnim institucijama u Crnoj Gori, pored niza drugih...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto sa malim i srednjim preduzećima o BRE projektu
U okviru BRE projekta (“Osnaživanje poslovnog registra“), koji se realizuje u sklopu Interreg IPA trilateralnog programa Italija-Albanija-Crna Gora, Privredna komora Crne Gore organizovala je okrugli sto sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća. Ovom prilikom, predstavnici MSP...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U prilogu je pregled aktuelnih projekata.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
BLUEfasma projekat (Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi) finansira se EU kroz Interreg mediteranski program. Predviđeno trajanje projekta je od...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Centar za podršku razvoja klastera, koji je rezultat prpojekta BACAR otvoren je 29. novembra u staroj Hemijskoj školi u Kaštel Sućurcu. Na otvaranju su bili prisutni partneri u projektu BACAR iz Hrvatske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine, a Centar je zvanično otvorio gradonačelnik...>>

Pages