You are here

Projekti

Format: 2019-11-20
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Projekat SHIPmEnTT  - Jačanje procesa intelektualne svojine i tehnološkog transfera u sektorima zelene mobilnosti (Strengthening Intellectual Property and Technology Transfer Processes in Green Sea Mobility Sectors” – SHIPmEnTT) se odvija u sklopu Programa evropske...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
TourismB2B@NSfair
U okviru 50. međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu, održaće se poslovni susreti Tourism B2B @ NSfair 5. i 6. oktobra od 10 do 15 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Drugi info-dani sajam ideja & projekata Horizont 2020
Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Evropska mreža preduzetništva i njena Sektorska grupa za materijale organizuju Drugi info-dani sajam ideja i projekata Horizont 2020 sa posebnim naglaskom na nove materijale i nano tehnologije. Događaj će se održati 4-5. oktobra...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Innovative Women's and Youth Entreprises
Evropska mreža preduzetništva Srbije – Institut Mihajlo Pupin, u saradnji sa Tehnološkim parkom Varaždin i Fondacijom MIR iz Makedonije, organizuje B2B poslovne susrete, koji će se održati u okviru Međunarodne konferencije na temu inovativnog omladinskog i ženskog preduzetništva – ...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Rezultati Javnog poziva u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”
Privredna komora Crne Gore je objavila 9. februara 2017. godine Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore.  Sredstva opredijeljena Javnim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Marketing odnosa
Crnogorska mala i srednja preduzeća sve više shvataju značaj primjene koncepta marketinga odnosa - da ne odgovaraju samo na potrebe kupaca već da pomažu u njihovom kreiranju, uspostavljajući tako dugoročan odnos sa potrošačima. Ovo je rečeno na radionici “Marketing odnosa ...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u okviru IPA projekta “Inovacija preduzetništva u turizmu kroz proizvodnju gastro suvenira zasnovanih na lokalnim inputima – GAS2GO“, organizuje radionicu – Marketing odnosa (relationship marketing) – savremeni pristup marketingu malih i srednjih...>>

Pages