You are here

Projekti

Format: 2020-06-26
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Poslovni forum u Zagrebu
Forum crnogorskih i hrvatskih privrednika organizovan je u Zagrebu 13. februara 2019. godine, u okviru manifestacije „Dani kreativne Crne Gore u Zagrebu”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U sklopu aktivnosti projekta ‘Bolji pristup rastu – klasteri i konkurentnost, umrežavanje u Jadranskom regionu – BACAR’, finansiranog u okviru IPA programa prekoogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, u kojem je Privredna komora Crne Gore jedan od...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadra realizuje projekat 4helix+, koji ima za cilj podsticanje i osnaživanje transnacionalnog procesa inovacija klastera plave ekonomije u osam uključenih pomorskih regija MED, podržavajući njihovu inovativnu sposobnost i kreativnu...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom organizuje forum crnogorskih i hrvatskih privrednika u Zagrebu, 13. februara 2019.godine. Forum će se održati u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Roozveltov trg 2.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
HISTEK za osnovni cilj ima osnivanje novog prekograničnog klastera na polju obrazovanja u svrhu promocije umrežene inovativne zajednice sposobne da sprovede efikasno udruživanje između preduzeća, obrazovnih institucija i centara za obuku, dajući na taj način unutrašnji podsticaj...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U organizaciji Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske  i  Inovacionog centra Banja Luka 13.decembra 2018.godine održana je IT Konferencija Banja Luka 2018. Konferencija je okupila više od 100 ucesnika iz šest zemalja regiona. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru realizacije projekta BACAR - ''Bolji pristup rastu, klasteri i konkurentnost-umrežavanje u Jadranskom regionu'', koji se finansira iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020 , a u kojem Privredna komora Crne Gore...>>

Pages