You are here

Saopštenja

Format: 2019-11-13
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija zakazana je za srijedu, 17. jul 2019. godine, sa početkom u 13h.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U skladu sa članom 70 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ( „Službeni list CG“, broj 71/17) i članom 2 Pravila o kriterijumima, postupku i načinu određivanja novog domaćeg prevoznika („Sl. list CG“, br. 19/19), daje seObavještenje o sprovođenju postupka izbora novog domaćeg...>>