You are here

Saopštenja

Format: 2020-06-29
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Konstituisan Odbor udruženja špeditera
Na sjednici Odbora udruženja špeditera 19. septembra 2019. godine verifikovani su mandati članovima te usvojen Poslovnik o radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Filip Makrid predsjednik OU komunalne privrede
Odbor udruženja komunalne privrede Privredne komore Crne Gore konstituisan je na sjednici održanoj 19. septembra 2019. godine. Verifikovani su mandati članovima, te usvojen Poslovnik o radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Medical SPA Asocijacija Crne Gore u saradnji sa Klasterom zdravstvenog turizma Crne Gore i Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore i Privrednom komorom Crne Gore kao partnerom, organizovaće 8. Međunarodnu konferenciju pod nazivom: „ Zdrastveni turizam- Novo lice...>>