You are here

Saopštenja

Format: 2021-01-18
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Podrška komore mjerama Vlade
Pandemija izazvana virusom korona je veoma ozbiljan zdravstveni izazov koji se snažno odražava na globalne, regionalne i nacionalne ekonomske tokove, pa Privredna komora pozdravlja donošenje paketa mjera Vlade za ublažavanje posljedica po crnogorsku ekonomiju.>>