You are here

Saopštenja

Format: 2020-09-27
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja poljoprivrede
Sjednica Odbora Udruženja poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije će se održati u srijedu 18. juna 2014. godine, sa početkom u 11 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor udruženja trgovine
Odbor udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore razmotrio je, na sjednici održanoj 16. juna 2014. godine, Informaciju o poslovanju u sektoru trgovine za period januar-april 2014.godine, kao i obaveze trgovaca u prometu roba animalnog porijekla.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica će se održati u ponedeljak, 16.06.2014. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Privredne komore Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II-Podgorica.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja špeditera
Odbor udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore razmotrio je, na sjednici održanoj 11. juna 2014. godine, teme koje se odnose na kontrolu robe animalnog porijekla, konkurentnost logističkog pravca preko barske luke, te troškove elektronske komunikacije sa Upravom carina.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica će se održati u srijedu, 11. jun 2014. godine sa početkom 11:00 časova u prostorijama Privredne komore Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II-Podgorica.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Konferencija - Preduzetništvo i inovacije kao preduslov ekonomskog razvoja
Ekonomski fakultet Crne Gore sa Privrednom komorom Crne Gore kao partnerom i uz podršku Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore,  Ministarstva nauke, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kancelarija Crne Gore za EXPO - Milano 2015 proglašavaPONIŠTAVANJE KONKURSAza idejno  rješenje prezentacije Crne Gore u okviru nacionalnog paviljona na svjetskoj izložbi EXPO - Milano 2015, objavljenog 7. marta 2014. godine.>>

Pages