You are here

Saopštenja

Format: 2020-07-06
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Dragan Asanović
Upravljanje industrijskim otpadom u Crnoj Gori je neadekvatno, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije, održanoj 25. decembra 2012. godine u Privrednoj komori Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor bankarstva PKCG
Banke će tokom 2013. godine inicirati izmjene sistemskih zakona u cilju rješavanja dijela problema likvidnosti bankarskog sektora zbog slabe naplate potraživanja, najavljeno je sjednici Odbora udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja, održanoj 24....>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Konkurs za nagrade PKCG
Na osnovu člana 8 Pravilnika o nagradama Privredne komore Crne Gore, objavljuje seKONKURS ZA DODJELU NAGRADA PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE ZA 2012. GODINU>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Službeni list Crne Gore 63/2012
U Službenom listu Crne Gore broj 63, od 21. decembra, 2012. godine objavljena je odluka Skupštine PKCG o utvrđivanju članskog doprinosa za 2013. godinu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Milo Đukanović na sastanku sa privrednicima
Crna Gora mora preciznim politikama definisati proizvodne prioritete u sektoru industrije i poljoprivrede da bi ostvarila održivi privredni rast, koji je do sada uglavnom baziran na prilivu stranih direktnih investicija i rastu uslužnog sektora, ocijenjeno je na sastanku...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Branislav Glavatović
U Crnoj Gori je danas seizmički rizik najveći u istoriji, sa tenedencijom daljeg rasta, pa je neophodno prilikom planiranja, projektovanja i izgradnje objekata preduzeti mjere da bi se on umanjio, rečeno je 18. decembra 2012. godine na sjednici Odbora udruženja građevinarstva,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Skupština PKCG
Danas je održana peta sjednica Skupštine Privredne komore Crne Gore.>>

Pages