You are here

Saopštenja

Format: 2018-03-20
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja građevinarstva i industrije građevinskih materijala će se održati 13. marta 2017. u 12 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja komunalne privrede će se održati u petak 09.03.2018. godine sa početkom u 11 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja špeditera će se održati u četvrtak, 8. marta 2018. godine sa početkom 10 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika će se održati 7.03.2018. godine (srijeda) sa početkom u 11 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredi odobreno više kredita nego u 2016.
Odbor udruženja banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore Crne Gore na sjadnici 6. marta 2018. godine razmotrio je informacije o makroekonomskim kretanjima, stanju na tržištima kapitala i osiguranja u 2017. godini. Predstavljen je Zakon o Privrednoj...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Predstavnici privrede na Odboru za evropske integracije
Predstavnici privrede i Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović, koji je šef Radne grupe za pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, učestvovali su 6. marta 2018. godine u radu tematske sjednice Odbora za...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uticaj probnog rada vjetroparka Krnovo
Odbor udruženja energetike i rudarstva, na sjednici 2. marta 2018. godine, razmotrio je uticaj na elektroenergetski sistem Crne Gore probnog rada vjetroparka Krnovo. Članovima je prezentovan i Zakon o Privrednoj Komori Crne Gore, te Informacija o dualnom obrazovanju.>>

Pages