You are here

Saopštenja

Format: 2019-03-24
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor udruženja špeditera razmotrio je na sjednici 20. decembra 2018. godine informacije o poslovanju u ovom sektoru i ulozi Zavoda za zapošljavanje na tržištu rada, te usvojio Program rada za 2019.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Pozitivni trendovi na tržištu kapitala
Odbor udruženja banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore Crne Gore, na sjednici 17. decembra 2018. godine, razmotrio je informacije o makroekonomskim kretanjima, te stanju na tržištima kapitala i osiguranja koje se odnose na treći kvartal ove godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Bolji uslovi trgovine sa Turskom
Odbor poljoprivrede i prehrambene industrije, na sjednici 17. decembra 2018. godine, razmotrio je informaciju o izmjenama Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom. Prezentovana je uloga Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na tržištu rada i usvojen Program rada Odbora za 2019. godinu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica OU turizma i ugostiteljstva će se odrzati u petak, 21. decembra 2018. godine, sa početkom u 10:00 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Iskra zasijala 10. put
Nagrada za filantropiju „Iskra“ uručena je jubilarni, 10. put, na svečanosti u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom“ na Cetinju. Ovo priznanje dodjeljuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT) u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore, Upravom za dijasporu Ministarstva vanjskih poslova...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Na sjednici održanoj 14. decembra 2018. godine Skupština Privredne komore Crne Gore je donijela Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za PKCG za 2019. godinu. Odluka je objavljena u Službenom listu Crne Gore broj 81 od 20.12.2018. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Usvojen Program rada Komore za 2019. godinu
Skupština Privredne komore Crne Gore je, na sjednici 14. decembra 2018, donijela Program rada i Finansijski plan za narednu godinu, Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa, Odluku o izmjenama Statuta i Pravilnik o Sudu časti. Izmijenjena je Odluka o izboru...>>

Pages