You are here

Saopštenja

Format: 2019-11-17
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Filip Makrid predsjednik OU komunalne privrede
Odbor udruženja komunalne privrede Privredne komore Crne Gore konstituisan je na sjednici održanoj 19. septembra 2019. godine. Verifikovani su mandati članovima, te usvojen Poslovnik o radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Medical SPA Asocijacija Crne Gore u saradnji sa Klasterom zdravstvenog turizma Crne Gore i Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore i Privrednom komorom Crne Gore kao partnerom, organizovaće 8. Međunarodnu konferenciju pod nazivom: „ Zdrastveni turizam- Novo lice...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Novi saziv Odbora udruženja građevinarstva i IGM
Na konstitutivnoj sjednici Odbora udruženja građevinarstva i industrije građevinskih materijala Privredne komore Crne Gore, održanoj 18. septembra 2019. godine, verifikovani su mandati članovima ovog organa, te usvojen Poslovnik o radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ranko Nikolić predsjednik Odbora udruženja metalurgije
Konstitutivna sjednica Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore održana je 18. septembra 2019. godine. Verifikovani su mandati 23 člana Odbora, te usvojen Poslovnik o radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor poljoprivrede: Predsjednik dr Milutin Đuranović
Na konstitutivnoj sjednici Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore održanoj 16. septembra 2019. godine za predsjednika ovog organa izabran je dr Milutin Đuranović iz kompanije Šimšić Montmilk, a zamjenica je Slavica Sarić iz Mesne...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Konstitutivna sjednica Odbora udruženja bankarstva
Konstitutivna sjednica Odbora udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja održana je 16. septembra 2019. godine. Verifikovani su mandati izabranim članovima Odbora, usvojen Poslovnik o radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica OU građevinarstva i industrije građevinskih materijala će se održati u srijedu, 18.09.2019. godine, sa početkom u 12:00 časova.>>

Pages