You are here

Saopštenja

Format: 2019-04-23
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Zasijedao Upravni odbor Privredne komore
Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici 13. decembra 2018, utvrdio je predloge Programa rada, Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa i Finansijskog plana za 2019. godinu. Donijet je Pravilnik o vođenju evidencije članova Privredne komore Crne...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica OU poljoprivrede i prehrambene industrije će se održati u ponedjeljak 17. decembra 2018. godine u 12 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Institut zviždača u privatnom sektoru
Privredna komora Crne Gore je 11. decembra 2018. godine, u saradnji sa Agencijom za sprečavanje korupcije (ASK), organizovala seminar na temu „Institut zviždača u privatnom sektoru”. Skup u hotelu Hilton je dio IPA Twinning projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta“, koji...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Obezbijediti ravnopravan položaj za poslovanje špeditera
Špediteri su na sastanku sa nadležnim državnim organima i institucijama u Privrednoj komori Crne Gore, 11. decembra 2018. godine, zatražili da im se obezbijedi ravnopravnost na graničnim prelazima Božaj i Vraćenovići sa konkurentima koji djelatnost obavljaju u međugraničnom prostoru.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sporazum o saradnji Komore i Uprave za kadrove
Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković, potpisali su Sporazum o saradnji ovih institucija 10. decembra 2018. godine. Ovaj dokument definiše uspostavljanje saradnje u oblastima upravljanja ljudskim resursima,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Interakcija javnog i privatnog sektora kroz razvojna partnerstva
Privredna komora Crne Gore, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i GIZ Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga organizovali su 7. decembra 2018. okrugli sto „Interakcija javnog i privatnog sektora kroz razvojna partnerstva“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razmatra se odlaganje pune primjene Metodologije RAE za još godinu
Regulatorna agencija za energetiku razmatra mogućnost da se puna primjena Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije odloži za 2020. godinu, a da se naredni period iskoristi za edukaciju korisnika o...>>

Pages