You are here

Saopštenja

Format: 2020-01-18
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom carina
Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i direktor Uprave carina Vladan Joković potpisali su 26. septembra 2019. godine Sporazum o saradnji, u cilju jačanja privrednog sistema, predlaganja mjera razvojne i tekuće ekonomske politike i rješavanja drugih pitanja.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Dr Deda Đelović predsjednik Odbora udruženja saobraćaja
Na konstitutivnoj sjednici Odbora udruženja saobraćaja Privredne komore Crne Gore, održanoj 25. septembra 2019. godine, verifikovani su mandati članovima i usvojen je Poslovnik o radu, uz uvažene korekcije koje se odnose na način glasanja.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Konstituisan Odbor udruženja MSP
Odbor udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Privredne komore Crne Gore na konstitutivnoj sjednici održanoj 25. septembra 2019. godine verifikovao je mandate članovima, te usvojio Poslovnik o radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Novi saziv OU turizma i ugostiteljstva
Ranko Jovović, izvršni direktor kompanije Comp-Comerc doo iz Nikšića, novi je predsjednik Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore, odlučeno je na konstitutivnoj sjednici ovog organa održanoj 25. septembra 2019. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Konstituisan Odbor udruženja ICT
Odbor udruženja informaciono komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore održao je prvu sjednicu u novom sazivu 23. septembra 2019. godine. Verifikovani su mandati članova, usvojen Poslovnik o radu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Novi saziv Odbora udruženja trgovine
Jovan Lekić, izvršni direktor kompanije Nall International, izabran je za novog predsjednika Odbora udruženja trgovine, na konstitutivnoj sjednici održanoj 23. septembra 2019. godine. Zamjenik predsjednika je Balša Mitrović, izvršni direktor Megaprometa.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Konstitutivna sjednica Odbora udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti održana je 20. septembra 2019. godine. Verifikovani su mandati članovima, te usvojen Poslovnik o radu.>>

Pages