You are here

Saopštenja

Format: 2019-09-20
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razmotrene izmjene i dopune Zakona o energetici
Odbor udruženja energetike i rudarstva Privredne komore Crne Gore, na sjednici 5. aprila 2019. godine, razmotrio je izmjene i dopune Zakona o energetici, te usvojio izvještaje o svom radu, kao i sa sjednica Grupacije distributera nafte i naftnih derivata.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica OU energetike i rudarstva će se održati 5. aprila 2019. godine u 10 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
MEĐUGRADSKI LINIJSKI PREVOZ PUTNIKAU skladu sa članom 46 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, broj 71/17) i članom 4 Pravila o načinu, postupku,kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
European Enterprise Promotion Awards (EEPA)
Evropska komisija ove godine nagrađuje najbolje, najoriginalnije i najkreativnije projekte, inicijative ili programe na polju razvoja preduzetništva kroz Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva – European Enterprise Promotion Awards (EEPA).>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, na sjednici 3. aprila 2019, razmotrio je Informaciju o poslovanju u ovom sektoru tokom prethodne godine, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini i ulogu Zavoda za zapošljavanje na tržištu rada. Usvojen...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Prezentovani programi podsticaja procesa digitalne tranformacije
Odbor udruženja informaciono-komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore, na sjednici 1. aprila 2019. godine, razmotrio je programe podsticaja procesa digitalne tranformacije i pregled tržišta elektronskih komunikacija u državi. Usvojeni su Izvještaj o radu OU ICT za 2018...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja trgovine će se održati u srijedu 3. aprila 2019. godine u 11 časova.>>

Pages