You are here

Saopštenja

Format: 2019-09-17
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izmjenom legislative protiv nelojalne konkurencije u prevozu
Odboru udruženja saobraćaja, na sjednici 20. marta 2019, predstavljeni su statistički podaci o poslovanju ovog sektora u prošloj godini. Inicirano je formiranje radne grupe u okviru Privredne komore koja će ramotriti Zakon o lukama i Zakon o pomorskoj agenturi. Razmotrene su...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Značajan rast BDP i u 2019. godini
Odbor udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja na sjednici 19. marta 2019. razmotrio je informacije o makroekonomskim kretanjima sa fokusom na bankarski sektor, te tržištima kapitala i osiguranja za IV kvartal. Usvojeni su Izvještaj o radu Odbora za 2018...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Povoljne kreditne linije za MMSP
Na sjednici Odbora udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Privrdene komore, održanoj 19. marta 2019. godine, prezentovane su kreditne linije Investiciono razvojnog fonda Crne Gore za 2019. godinu, usluge Zavoda za zapošljavanje kao i projekat HISTEK - mreža visoko...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo ekonomije organizuju okrugli sto sa temom: “Uspostavljanje zahtjeva eko dizajna za uređaje za zagrijavanje prostora i vode”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor metalurgije i metaloprerađivačke industrije
Odbor udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 15. marta 2019. godine, usvojio je  Izvještaj o radu Odbora za prošlu godinu i Plan rada za 2019. Na sjednici je razmatrana uloga Zavoda za zapošljavanje na tržištu...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sastanak sa direktorom Cofacea
Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović i direktor bonitetne kuće Coface za Srbiju i Crnu Goru Đorđe Živanović potpisali su 15. marta 2019. godine Aneks opšteg ugovora za izdavanje sertifikata Excellent SME Montenegro.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Turizam predstavlja jednu od najvažnijih grana crnogorske privrede, posebno kada su razvojni potencijali u pitanju i lakše od ostalih grana, stvara dodatne mogućnosti za povećanje zaposlenosti, rast BDP i snažno utiče na srodne privredne djelatnosti. Iako su zemlje regije u...>>

Pages