You are here

Saopštenja

Format: 2019-09-20
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja bankarstva...
Odbor Udruženja banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 2. jula 2013. godine, razmotrio je informaciju Centralne banke o makroekonomskim kretanjima za period april-maj.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor Udruženja trgovine
U petak 5. jula će se održati 7. sjednica Odbora Udruženja trgovine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor Udruženja saobraćaja
U utorak 9. jula će se održati 7. sjednica Odbora Udruženja saobraćaja.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Troškovi sanacije šumskih požarišta, iznose 1.698.028 eura, navodi se u Planu sanacije šuma degradiranih požarima, koju je razmotrio Odbor Udruženja šumarstva, drvne i papirne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 27. juna 2013.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Aktuelno - Izmjena propisa
U Službenom listu Crne Gore dana 22.06.2013. godine je objavljen Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja i Zakon o izmjeni i dopuni zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji stupaju na snagu 01.07.2013. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor MSP: Bez podrške banaka nema razvoja sektora
Odbor Udruženja malih i srednjih preduzeća usvojio je, na sjednici održanoj 25. juna 2013. godine, informacije o povećanju konkurentskih sposobnosti i o poslovnom ambijentu u sektoru MSP. Članovima odbora predstavljen je projekat „Evropska mreža preduzeća“ (EEN).>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Maksimalno uključiti crnogorsku operativu
Crnogorska građevinska operativa može i treba da bude maksimalno uključena u predstojeći projekat izgradnje auto puta Bar – Boljari. Potrebno je da građevinske kompanije, u što kraćem roku, dostave Ministarstvu saobraćaja i pomorstva podatke o kapacitetima (raspoloživoj...>>

Pages