You are here

Saopštenja

Format: 2020-11-01
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ekonomija – osnov povezivanja Zapadnog Balkana
Konferencija: Ekonomija – osnov povezivanja Zapadnog Balkana, koju organizuju Privredna komora Crne Gore i Istočni odbor njemačke privrede, održana je u Budvi 24. i 25. septembra 2014. godine. U hotelu Splendid okupilo se oko 400 učesnika – predstavnika privrede, donosilaca odluka,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
XI sjednica Odbora MSP
U okviru Sajma biznisa u Budvi će se, 24. septembra 2014. godine, održati XI sjednica Odbora Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kancelarija glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i Privredna komora Crne Gore organizuje javnu debatu o pregovaračkom poglavlju 3- Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sastanak sa Vlahovićem i Popovićem
Predsjednik Privredne komore Crne Gore, Velimir Mijušković sa sardnicima razgovarao je sa predsjednikom Saveza ekonomista Srbije, Aleksandrom Vlahovićem i Savezom ekonomista Crne Gore, prof. Sašom Popovićem.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U Privrednoj komori Crne Gore, 12. septembra 2014. godine, održan je okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o bezbjednosti hrane koji je uradilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. U toku trajanja javne rasprave, održana su još tri okrugla stola u Bijelom...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor za energetiku i rudarstvo
Predstavnici crnogorskih kompanija traže da novi Zakon o energetici jasno i pravično propiše uslove i postupak preuzimanja infrastrukture (trafo-stanica, energetskih kablova i drugih objekata) od strane operatora na tržištu električne enegrije, a koja je finansirana i građena...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Široka ovlašćenja sranaka prilikom izbora arbitara, fleksibilan, neformalan i nejavan postupak, dužina trajanja i jednostepenost postupka neke su od prednosti rješavanja sporova pred Arbitražom, ocijenjeno je na seminaru koji je 9. septembra održan u Privrednoj komori Crne Gore.>>

Pages