You are here

Saopštenja

Format: 2019-11-14
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja energetike i rudarstva
U ponedjeljak 17. juna će se održati 7. sjednica Odbora udruženja energetike i rudarstva.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Gradnja malih elektrana razvojna šansa sektora građevine
Izgradnja malih hidroelektrana na sjeveru Crne Gore je razvojna šansa za crnogorsko građevinarstvo, ocijenjeno je 12. juna 2013. godine na sjednici Odbora Udruženja građevinarstva, industrije građevinskih materijala i komunalne privrede Privredne komore Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odbor Udruženja tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske, hemijske i farmaceutske industrije Privredne komore Crne Gore razmotrio je, na sjednici 12. juna 2013. godine, Informaciju o privrednim kretanjima u ovim sektorima za period januar-april 2013. godine i usvojio Izvještaj o...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija
U petak 14. juna će se održati 7. sjednica Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja građevinarstva, industrije građevinskih materijala i komunalne privrede
U srijedu 12. juna će se održati 8. sjednica Odbora udruženja građevinarstva, industrije građevinskih materijala i komunalne privrede.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Udruženje tekstila, kože, gume,obuće, hemijske i farmaceutske industrije
U utorak 11. juna će se održati 6. sjednica Odbora udruženja tekstila, kože, gume,obuće, hemijske i farmaceutske industrije Privredne komore Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U skladu sa članom 52 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 45/05 i „Službeni list CG“, broj 75/10 i 38/12) i članom 2 Pravila o kriterijumima, postupku i načinu određivanja novog domaćeg prevoznika („Sl. list CG“, br. 15/13), daje se>>

Pages