You are here

Saopštenja

Format: 2020-10-23
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora ICT
U srijedu 26. marta u 13 časova se održava deveta sjednica Odbora Udruženja ICT.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Skupštine Komore
Skupština Privredne komore Crne Gore usvojila je 21. marta 2014. godine izvještaje o radu ove asocijacije i finansijskom poslovanju za 2013. godinu. Donijeta je Odluka o utvrđivanju godišnjeg računa.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja šumarstva, drvne i papirne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore održana je 20.marta 2014. godine, na Jadranskom sajmu u Budvi, gdje se održava 38. Medunarodni sajam namjestaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 45/05, 75/10 i 38/12) i članom 4 Pravila o načinu, postupku,kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju (...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Upravnog odbora Privredne komore
Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 19. marta 2014. godine, utvrdio je predloge izvještaja o radu, finansijskom poslovanju, kao i odluke o utvrđivanju godišnjeg računa ove asocijacije, za 2013. Izabrani su novi članovi Odbora za kvalitet.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora trgovine
Odbor udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 18. marta 2014. godine, usvojio je informaciju o poslovanju u ovom sektoru u 2013. godini. Razmotrio je Zakon o zaštiti potrošača, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Usvojen je...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja trgovine
U utorak 18. marta sa početkom u 11 časova se održava sjednica Odbora Udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore.>>

Pages