You are here

Saopštenja

Format: 2020-12-05
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja bankarstva...
U utorak 2. jula se održava 8. sjednica Odbora Udruženja banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguranja.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
U utorak 25. juna će se održati 7. sjednica Odbora Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora za kvalitet PKCG
U petak 21. juna će se održati 3. sjednica Odbora za kvalitet Privredne komore Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uticaj članstva u NATO na razvoj privrede
Članstvo u NATO savezu donosi političke, bezbjednosne i ekonomske benefite. Procese priključenja NATO savezu treba posmatrati kao šansu za privredni rast i oporavak zemlje, baziran na postojećim resursima kojima ona raspolaže. Ovo je ocijenjeno na okruglom stolu „Crna Gora na putu...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost
Obavještavamo vas da je Ministarstvo nauke u okviru projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost" (INVO), koji je finansiran iz sredstava kredita Svjetske banke, a u okviru komponente "Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje", pokrenulo...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Predstavljen Nacrt strategije razvoja energetike do 2030. godine
Sigurnost snabdijevanja električnom energijom, razvoj konkurentskog tržišta energije i održiv energetski razvoj, glavni su prioriteti Energetske politike Crne Gore do 2030. godine. Crna Gora bi trebalo da do 2020. godine postigne energetsku samodovoljnost, a nakon toga da postane...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Implementacija regulative za RTT opremu
Odboru Udruženja informaciono komunikacione tehnologije predstavljeni su 14. juna 2013. godine početni rezultati ma primjene novog Pravilnika za radio i telekomunikacionu terminalnu (RTT) opremu, te Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti.>>

Pages