You are here

Saopštenja

Format: 2020-12-01
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija
U petak 14. juna će se održati 7. sjednica Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja građevinarstva, industrije građevinskih materijala i komunalne privrede
U srijedu 12. juna će se održati 8. sjednica Odbora udruženja građevinarstva, industrije građevinskih materijala i komunalne privrede.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Udruženje tekstila, kože, gume,obuće, hemijske i farmaceutske industrije
U utorak 11. juna će se održati 6. sjednica Odbora udruženja tekstila, kože, gume,obuće, hemijske i farmaceutske industrije Privredne komore Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U skladu sa članom 52 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 45/05 i „Službeni list CG“, broj 75/10 i 38/12) i članom 2 Pravila o kriterijumima, postupku i načinu određivanja novog domaćeg prevoznika („Sl. list CG“, br. 15/13), daje se>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora udruženja špeditera
Teme sjednice Odbora Udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore, održane 06. juna 2013. godine, bile su pregovori za članstvo u Evropskoj uniji, poglavlje 29 – Carinska unija,  vrste zastupanja, odgovornost za carinski dug i u postupcima povrede prava žiga, IFC projekat –...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
akademik Jaška Barbić
Privredna komora Crne Gore organizovala je 5. juna 2013. godine okrugli sto „Usklađivanje prava privrednih društava sa pravnom tekovinom EU“. Na ovu temu govorili su predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković, glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović i...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Radni Nacrt nacionalne šumarske strategije predstavljen je 4. juna 2013. godine na finalnoj radionici u Privrednoj komori Crne Gore. Skup su organizovali Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za šume, Privredna komora i FODEMO projekat razvoja šumarstva u Crnoj Gori...>>

Pages