You are here

Saopštenja

Format: 2019-06-16
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U Privrednoj komori Crne Gore 21. marta 2019. godine u okviru saradnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj održana je radionica na temu “Pravila EBRD-a i elektronski sistem javnih nabavki”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Laureati godišnjih nagrada Privredne komore
Laureati Nagrade Privredne komore Crne Gore za 2018. godinu su Elektroprivreda Crne Gore ad i Gradir Montenegro doo za uspješno poslovanje, Glosarij doo za društvenu odgovornost, Crnogorska komercijalna banka ad za inovativnost i izvršni direktor Mercator-CG doo Ivan Karadžić za...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Laureati godišnjih nagrada Privredne komore
Laureati Nagrade Privredne komore Crne Gore za 2018. godinu su Elektroprivreda Crne Gore ad i Gradir Montenegro doo za uspješno poslovanje, Glosarij doo za društvenu odgovornost, Crnogorska komercijalna banka ad za inovativnost i izvršni direktor Mercator-CG doo Ivan Karadžić za...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U okviru obilježavanja  Nedelje digitalnih vještina od 25. do 31. marta 2019. godine (ALL Digital Week) Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizuje prezentaciju i panel diskusiju na temu „eUprava u službi...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izmjenom legislative protiv nelojalne konkurencije u prevozu
Odboru udruženja saobraćaja, na sjednici 20. marta 2019, predstavljeni su statistički podaci o poslovanju ovog sektora u prošloj godini. Inicirano je formiranje radne grupe u okviru Privredne komore koja će ramotriti Zakon o lukama i Zakon o pomorskoj agenturi. Razmotrene su...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Značajan rast BDP i u 2019. godini
Odbor udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja na sjednici 19. marta 2019. razmotrio je informacije o makroekonomskim kretanjima sa fokusom na bankarski sektor, te tržištima kapitala i osiguranja za IV kvartal. Usvojeni su Izvještaj o radu Odbora za 2018...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Povoljne kreditne linije za MMSP
Na sjednici Odbora udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Privrdene komore, održanoj 19. marta 2019. godine, prezentovane su kreditne linije Investiciono razvojnog fonda Crne Gore za 2019. godinu, usluge Zavoda za zapošljavanje kao i projekat HISTEK - mreža visoko...>>

Pages