You are here

Crnogorski privrednici u Limasolu

05/10/2012

Crnogorska privredna delegacija, koju predvodi predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković, posjetila je Kipar u periodu 3 – 6. oktobra 2012. godine. Tom prilikom, u saradnji sa Trgovinsko-industrijskom komorom Kipra i Limasola, kao i Ambasadom Crne Gore u Grckoj organizovan je susret crnogorskih i kiparskih privrednika.

Prvu crnogorsku poslovnu delegaciju na Kipru sačinjavali su predstavnici Kontejnerskog terminala i generalnih tereta AD, Luke Bar AD, Albone DOO, Jadranskog brodogradilišta Bijela, Lučke uprave Crne Gore, Atlas grupe i Atlas banke.
Predsjednik Mijuškovic je istakao da su ekonomije dvije zemlje, koje su najviše usmjerene na turizam i poljoprivredu, slične i po veličini i po strukturi. S obzirom da je obim robne razmjene sa Kiprom na dosta niskom nivou, poželjno je definisati pravce koji bi vodili poboljšanju rezultata.
Normativni okvir za jacanje saradnje u oblasti turizma definisan je u junu 2011 Sporazumom o saradnji. Crnogorska hotelsko–turisticka preduzeca su zainteresovana da sa kiparskim investitorima zajednicki ulažu i rekonstruišu postojece kapacitete u skladu sa medunarodnim standardima, kao i da izgrade nove objekte: hotele, rekreacione centre, golf terene, marine.
Takode, iskazana je mogucnost i spremnost za jacanje saradnje u oblasti turizma i brodogradnje i kroz programe obuke za predstavnike turistickog sektora Crne Gore, pod pokroviteljstvom kiparske i crnogorske vlade, uz boravak na Kipru u trajanju od 2-3 mjeseca, koji bi bio fokusiran na razmjenu iskustva, te sticanje znanja u oblasti hotelijerstva, turizma i usluga.
Takode, u buducem periodu se ocekuje da ce biti završena unutrašnja procedura u Crnoj Gori za potvrdivanje Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, Sporazuma o ekonomskoj saradnji, kao i Sporazuma o podsticanju i zaštiti investicija.
Predsjednik Komore smatra da su znanja koja nam Kipar može pružiti, podjednako važna državi, lokalnoj upravi, privredi i Komori kao njenoj asocijaciji,  kao i da cemo zahvaljujuci tome uspjeti da na kvalitetan nacin iskoristimo sredstva koja ce Crnoj Gori biti dostupna u vecem iznosu, kako bude odmicao proces pristupanja Evropskoj uniji.
Predsjednik Trgovinsko-industrijske komore Limasola Philokypros Andreou je naglasio da su obje ekonomije usmjerene na uslužnu djelatnost, da u velikoj mjeri zavise od stranih investicija i da su obje turisticke destinacije. Na prvi pogled bi se moglo reci da su Crna Gora i Kipar konkurenti, ali Andreou smatra da medusobna razmjena iskustava treba da bude od koristi i da je na crnogorskoj i kiparskoj poslovnoj zajednici da rade dalje u tom pravcu.
Duško Kneževic, predsjednik Atlas grupe, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva na Kipru, sugerisao je crnogorskim privrednicima da prikupe što je moguce više iskustava od kiparskih kolega, bilo da je rijec o finansijama, turizmu, shipping-u, ili iskustvu u proizvodnji alternativne energije sunca i vjetra.
Prisutnima su se obratili i ambasador Crne Gore za Kipar Ivo Armenko, pocasni konzul Crne Gore za oblast Limasola Christos Mavrellis, kao i predsjednik udruženja Crnogoraca na Kipru Vladislav Popovic.
Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru postoji od 2005. godine u Limasolu. U oblasti Limasola živi oko 600 Crnogoraca, njihova uloga u ekonomskom povezivanju je znacajna, jer su kao cilj postavili promociju crnogorskog državnog i kulturnog identiteta, razvijanje bilateralne kulturne i ekonomske saradnje i transfer kiparskih ekonomskih i politickih iskustava na putu ka EU.
Tokom foruma potpisan je Sporazum o saradnji izmedu Privredne komore Crne Gore i Trgovinsko-industrijske komore Kipra.