You are here

Dan otvorenih vrata za komore centralne i istočne Evrope

09/03/2019

Poslovna zona „Central European Trade and Logistics Cooperation Zone (Centralno evropska trgovinska i logistička zona), sa sjedištem u Budimpešti, okuplja vodeće kineske privrednike zainteresovane za saradnju s privrednicima iz zemalja srednje i jugoistočne Evrope. CECZ u cilјu promocije i bolјeg povezivanja kompanija istočne Evrope i kineskih kompanija, a pod pokrovitelјstvom Ministarstva trgovine NR Kine organizuje Opšti Kineski Sajam CHINA BRAND FAIR 2019. U cilјu što bolјe organizacije ovogodišnjeg sajma, CECZ je od 8. do 10. marta 2019. u Višegradu organizovala „Dan otvorenih vrata za komore jugoistočne Evrope“. Na ovom događaju prisutno je bilo 10 privrednih komora, koje su imale priliku da predstave svoj rad, usluge koje nude, a predstavnici su izrazili želju za uspostavljanjem intenzivnije saradnje sa CECZ-om u svrhu povećanja ulaganja, jačanja spoljnotrgovinske razmjene i uspostavljanja novih poslovnih veza Kine i CEI zemalja. Privrednu komoru Crne Gore predstavljao je potpredsjednik Ivan Saveljić.

S druge strane ovo je bila prilika da se predstavnici komora neposredno upoznaju sa djelokrugom rada i aktivnostima poslovne zone, ali i da definišu nove međusobne modele saradnje za nove poslovne mogućnosti preduzetnika i kompanija i uvećanje trgovinske razmjene i među samim zemljama centralne i jugoistočne Evrope.

Proces saradnje 16+1, pored nekoliko zemalja centralne i istočne Evrope, uključuje i devet država Balkana, i to: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Bugarsku i Rumuniju. Pomorski dio veze „Pojasa i puta” sa Balkanom predstavlja grčka luka Pirej na Mediteranu, kao važna destinacija za transport robe na Balkanu i u Evropi.

Predstavnici CHINA BRAND FAIR-a imali su prezentaciju o propisima i zakonima koji regulišu uvoz hrane u Kinu i dali su mnoge druge informacije od značaja za unapređenje saradnje privrednika iz CEI zemalja sa kineskim kompanijama, i povećanje spoljnotrgovinske razmjene sa NR Kinom.

U Budapest Experience centru u Budimpešti će se od 3. do 5. juna 2019. održati još jedno izdanje sajma China Brand Fair(nekadašnji China Smart Fair), koji organizuju CZEC i ChinaCham Hungary.

Predstavnicima CECZ-ija, Privrednu komoru i invetsicione mogućnosti u Crnoj Gori za potencijalne investitire iz Kine, predstavio je potrpredsjednik Komore Ivan Saveljić.

Istakao je između ostalog da su naše zemlje pojedinačno isuviše male da bi ostvarivale maksimalnu korist od ove inicijative, ali bi u okviru regionalne saradnje mogle ostvariti sinergijski efekat. Naše firme pojedinačno imaju relativno skromne potencijale, resurse i proizvodnje, da bi ozbiljnije mogle da konkurišu razvijenijim kompanijama pa je zato važno da ih povezujemo, podstičemo na formiranje izvoznih klastera i da zajednički nastupaju kako u regionu tako i na trećim tržištima.

Iskazao je zainteresovanost Privredne komore da, nakon detaljnijeg i direktnog upoznavanja sa povoljnostima koje se nude privrednicima, učestvuje u radu sljedećeg Sajma u Budimpešti.

Na marginama poslovnog događaja, potpredsjednik Saveljić je uspostavio kontakt sa predstavnicima privrednih komora Kruševca, Sombora, Republike Srpske, Federacije BiH, Rumunije, Slovačke, Mađarske, Ukrajine i Slovenije.