You are here

Delegacija Argentine u Privrednoj komori

20/05/2013

Delegacija Argentine, koju je predvodio guverner oblasti Ćako Horhe Kapitanić, posjetila je 20. maja 2013. godine Privrednu komoru Crne Gore i sa predstavnicima ove asocijacije privrednika razgovarala o mogućnostima uspostavljanja bolje saradnje dvije zemlje.

Tokom sastanka, u prisustvu brojnih crnogorskih privrednika, ocijenjeno je da naša zemlja, preko Luke Bar, zahvaljujući ugovorima o saradnji sa državama regiona, može biti početna tačka za snabdijevanje regionalnog tržišta robom iz Argentine, prije svega mesom i žitaricama.

Domaćin, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić kazao je da je Argentina, u svjetskim razmjerama, zemlja koja predstavlja značajnog aktera sa ogromnim resursima i kvalifikovanom radnom snagom, dok je Crna Gora mala država pred ulaskom u Evropsku Uniju te da ima specifičnosti koje mogu biti interesantne za države koje su, iako geografski udaljene, važan činilac u međunarodnim procesima.

- Jedna od stvari koja nas u tom nastojanju može snažno dodatno ohrabriti je činjenica da ovdje danas razgovaramo sa svojima, budući da crnogorsko porijeklo guvernera Kapitanića, uz pravi skup zajedničkih interesa može da bude odlučujući elemenat kod ovakvih razgovora. U Crnoj Gori je uvijek postojao osjećaj bliske povezanosti sa Argentinom kroz rodbinske veze sa brojnom dijasporom koja je u posljednjih više od 100 godina napustala tada siromašnu i nerazvijenu Crnu Goru u potrazi za boljim životom. Vrijeme je dakle za otpočinjanje mnogih neuspostavljenih ili pokidanih veza na državnom, kulturnom i privrednom nivou.  – rekao je potpredsjednik Komore Saveljić.

Guverner Kapitanić, koji je predstavio potencijale provincije Ćako, uvjeren je da će sastanak u Komori imati pozitivne rezultate u smislu jačanja bilateralnih odnosa. Najavio je posjetu argentinskih privrednika Crnoj Gori, te izrazio nadu da će takva crnogorska delegacija posjetiti Argentinu.

- Ne želimo da ovo bude samo diplomatska posjeta, već da bude značajno pospješivanje ekonomskih, političkih, ali i emocionalnih veza između Argentine i Crne Gore. Postoji samo jedan način da se to učini a to je raditi, raditi i raditi – kazao je Kapitanić.

On smatra da Crna Gora, akcentujući Luku Bar, predstavlja dobru stratešku tačku za komunikaciju s regionom, te takođe zapaža njenu potrebu za onim što Argentina proizvodi.

- Ono na čemu treba da radimo je iznalaženje načina da se investitori iz Argentine uvedu u Crnu Goru, a takođe i crnogorski na tržište Argentine.

Crnogorske potencijale predstavio je projekt menadžer za promociju stranih investicija u MIPA Dražen Vlaović. Privrednici koji su učestvovali u sastanku takođe su naglasili potencijal i regionalni značaj Luke Bar kao strateške tačke za saradnju između Crne Gore i Argentine.