You are here

Delegacija Harjane u Privrednoj komori

18/05/2019

Delegacija indijske države Harjana, predvođena ministrom poljoprivrede Omom Prakashom Dhankarom, sastala se 18. maja 2019. godine, u okviru posjete našoj zemlji, sa potpredsjednikom Privredne komore Ivanom Saveljićem i njegovim saradnicima.

Delegacija se u Crnoj Gori upoznaje sa poljoprivrednim tržištem i mogućnostima za potencijalne investicije, te poslovnu saradnju.

Harjana je indijska država sa više od 22 miliona stanovnika, u kojoj se posljednjih 20 godina odvija ubrzana industrijalizacija. Njeni gradovi Fatehabad i Gurgaon su značajni centri informacionih tehnologija. Takođe, najveća fabrika motornih vozila se nalazi u ovoj državi. Ipak, sam naziv Harjana, „zemlja prekrivena zelenilom“, ukazuje na značaj agrara u ovoj oblasti. Oko 80 odsto teritorije je pogodno za obradu i 70 odsto stanovništva bavi se poljoprivredom. Harjana je poznata po proizvodnji mlijeka, pšenice, šećerne trske, pamuka i kukuruza.

Potpredsjednik Saveljić je na sastanku prezentovao makroekonomske pokazatelje Crne Gore, investicione potencijale uz osvrt na realizovane, aktuelne i planirane projekte u razvojnim sektorima, te povoljan poreski ambijent za poslovanje. Posebno je ukazao da su poljoprivreda, turizam i obnovljiva energija oblasti u kojima postoje prilike za realizaciju uspješnih ulaganja.

- Crna Gora je bogata plodnom zemljom. Fokusirani smo na razvoj proizvodnje zdrave hrane, po tome smo slični sa državom Harjana, pa u toj oblasti vidim posebnu šansu za nastavak naše saradnje – kazao je potpredsjednik Saveljić.

On je goste iz Indije upoznao sa povoljnim položajem Luke Bar, koja može postati ulazna tačka za indijsku robu namijenjenu regionu i Evropi. Luka Bar će dodatno dobiti na značaju nakon realizacije velikih infrastrukturnih projekata – izgradnje autoputeva Bar-Boljare i Jadransko-jonskog.

Sagovornike iz Indije, među kojima su bili predstavnici uprave i privrede Harjane Depinder Singh Dhesi, Navjar Sandhu, J. Ganesan, Arjun Singh Saini, Satbir Singh Kadian, Raj Kumar Beniwal i Navin Singh, interesovale su povoljnosti za investiranje u crnogorski agrar, zatim koliko se brzo može registrovati kompanija i otpočeti posao, kakva je procedura oko angažovanja radne snage iz inostranstva, da li postoji mogućnost oslobađanja od korporativnog poreza, te da li strani investitori imaju jednak status poput domaćih. Takođe su iskazali zainteresovanost za ulaganje u zdravstveni turizam, te tražili informacije o privatizaciji Instituta „Dr Simo Milošević“. Najavljeno je otvaranje indijskog rehabilitacionog centra na području između Tivta i Budve.

Ministar Om Prakash Dhankar ocijenio je da je vrijeme da Crna Gora i Indija, odnosno Harjana uspostave čvršću saradnju. Pozvao je i na razvijanje veza između privrednih komora Crne Gore i najvećeg industrijskog centra u Harjani Gurgaona.

- Kao i vi, u Harjani imamo mnogo malih poljoprivrednih gazdinstava i tu je moguće da razmjenjujemo iskustva. Posjetite nas i uvjerite se u razvijenost našeg stočarstva, industrije poljoprivrednih mašina i opreme. Smatram da, poput Dubajia ili Singapura, Crna Gora „leži“ na blagu. Mi želimo da budemo partner u vašoj priči o uspjehu – kazao je Dhankar.

Potpredsjednik Saveljić je istakao da Komora objedinjava sva privredna društva u Crnoj Gori i da je na raspolaganju indijskim kompanijama za svaku vrstu pomoći u vezi sa njihovim poslovanjem u našoj državi.

U radu sastanka učestvovali su i predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju Privredne komore direktor Željko Baltić, te savjetnici Tamara Milunović Ivanović i Gojko Daković.