You are here

Diplomate iz Azerbejdžana u Komori

13/12/2017

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić razgovarao je 12. decembra sa Anarom Adžamovim, savjetnikom u Diplomatskoj misiji Azerbejdžana u Crnoj Gori i Sejranom Mirzazadom, direktorom Kulturno  - ekonomskog centra Azerbejžana i Crne Gore. Na sastanku je bilo riječi o rezultatima ekonomske saradnje kao i mogućnostima za njen dalji razvoj.

Adžamov je govorio planovima predstavnika vlada dvije zemlje da aprila naredne godine u Bakuu organizuju drugu sjednicu Mješovite komisije za ekonomsku saradnju Crne Gore i Republike Azerbejdžan. Tom prilikom je predviđena posjeta državno–privredne delegacije Crne Gore, a u organizaciji crnogorske komore i AZPROMO-a (Fondacija za uvoz i izvoz Azerbejdžana) bio bi održan poslovni forum privrednika dvije zemlje.

Adžamov je saopštio da je za 10 mjeseci 2017. Azerbejžan bio treći na listi zemalja koje najviše investiraju u Crnu Goru te da očekuje da u 2018. Azmonta uloži 280 miliona eura u projekat Porto Novi, čime će ova zemlja zauzeti prvo mjesto među investitorima. Pored toga, na crnogorskom bankarskom tržištu je realizovana investicija iste kompanije koja je otvorila Novu banku koja radi od sredine juna 2016. godine. Pored turizma i bankarstva, ova zemlja je zainteresovana da investira u projekte iz oblasti energetike, posebno one koji su u vezi sa realizacijom izgradnje Transjadranskog i Jadransko – jonskog gasovoda.

Potpredsjenik Saveljić je izrazio spremnost Privredne komore Crne Gore da realizuje posjetu državno – privredne delegacije Crne Gore Bakuu. Naglasio je da će crnogorska komora posebnu pažnju posvetiti pripremi naših kompanija koje će u Bakuu biti u mogućnosti da potencijalnim partnerima prezentuju svoje investicione projekte.

Izdvajamo