You are here

Konferencija Kapija Balkana - Crna Gora

24/10/2017

Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić učestvovao je danas na Konferenciji Kapija Balkana – Crna Gora, koju su organizovali Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, u saradnji sa Ambasadom Izraela, Ministarstvom vanjskih poslova Izraela i Počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu.

Konferencija je organizovana u cilju razvoja  poslovnih veza između Crne Gore i Izraela, te upoznavanja potencijalnih investitora sa ekonomskim i investicionim ambijentom u našoj zemlji, sa naglaskom na ključne razvojne prioritete ovih država.

Potpredsjednik Saveljić je uzeo učešće na panel diskusiji ,, Crnogorski sektor privrede i energetike '' , a konkretno je govorio na temu poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.  Ovom prilikom naglasio je da je crnogorska ekonomija ostvarila značajan napredak od obnove nezavisnosti . Crna Gora je sigurna, ekonomski održiva i politički stabilna država sa potencijalom da nastavi ekonomski rast. Bezbjednost i prosperitet Crne Gore stvorili su preduslove za buduću integraciju u Evropsku uniju (EU), pa je u junu 2017. godine Crna Gora je postala članica Sjeverno-atlantskog saveza (NATO), a u martu 2012.godine  je postala punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije (STO).

Spoljno trgovinsko poslovanje Crne Gore karakteriše visok stepen liberalizacije, nizak nivo pokrivenosti uvoza izvozom i rastući deficit trgovinskog bilansa.

Osvrnuo se na podsticaje za investiranje kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, i približio gostima šta te olakšice i podsticaji konkretno i uključuju.

Investitorima koji se odluče da posluju u Crnoj Gori, zahvaljujući potpisanim  sporazumima o slobodnoj trgovini sa zemljama CEFTA regiona i EFTA zemljama omogućen je bescarinski  izvoz proizvoda na dva najvažnija tržišta Evrope sa preko 800 miliona stanovnika.

Saveljić je pozvao izraelske kompanije da investiraju u Crnu Goru , dodajući da će u svakom trenutku imati punu saradnju i podršku  Privredne komore, najveće poslovne asocijacije koja zastupa interese crnogorske privrede.

Na panelu su pored Ivana Saveljića  učestvovali i Dragica Sekulić, ministaka ekonomije, Nikola Vujović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije kao i Miloš Jovanović , direktor Agencije za promociju stranih ulaganja .

Izdvajamo