You are here

Konferencija tri foruma Jadransko-jonske regije

18/10/2018

U Splitu je od 16. do 18. oktobra 2018. godine održana prva zajednička Konferencija foruma privrednih komora, gradova i univerziteta jadransko-jonske regije pod nazivom „Korijeni i putevi - prošlost, sadašnjost i budućnost za Jadransko-jonsku regiju“, u čijem radu su učestvovali predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović i generalni sekretar Pavle D. Radovanović sa saradnicima.

Navedeni forumi predstavljaju mrežu više od 120 tijela i institucija iz osam zemalja i prepoznati su kao ključni akteri Strategije Evropske unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Konferenciju sa više od 400 učesnika organizovali su Forum jadransko-jonskih privrednih komora i Hrvatska gospodarska komora, odnosno Županijska komora u saradnji sa gradom Splitom, a pod pokroviteljstvom predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović i ministarstava, uz podršku AI-NURECC inicijative i Evropske komisije. Cilj NURECC inicijative je podrška sprovođenju EUSAIR te promovisanje efikasnije saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti, univerziteta, privrednih komora, udruženja i mreža mladih, preduzetnika i civilnog društva koji osiguravaju širu teritorijalnu pokrivenost, na regionalnom i lokalnom nivou.

- Našu regiju čini 70 miliona ljudi u osam država veoma bogatim prirodnim ljepotama i raznolikošću, istorijom i kulturom. Premda su nam korijeni, a i ekonomski pokazatelji većinom različiti, naš je put do ravnomjerno razvijene, konkurentne i održive regije zajednički. U suprotnom gubimo svi. Naime, ekonomija je preduslov za razvoj gradova i univerziteta, bez obrazovnog kadra nema ekonomije, a i jedno i drugo su uslov za postojanje gradova - istakla je potpredsjednica HGK Mirjana Čagalj, najavivši potpisivanje sporazuma između komora jadransko-jonske i podunavske regije.

Ona je pojasnila da je namjera konferencije da se otvore vidici i nove teme za moguće zajedničko apliciranje ka fondovima EU.

Izaslanik predsjednice Hrvatske Mate Granić ocijenio je da skup koji spaja pomenute učesnike nije organizovan na području Regije.

- Saradnja na projektima bolje saobraćajne povezanosti, zbrinjavanja otpada, te turistička, naučna i svaka druga saradnja olakšavaju dobijanje sredstava iz fondova EU. No, to su i izazovi s kojima se suočavaju zemlje Jadransko-jonske inicijative, kao i pitanja ilegalnih migracija i međunarodnog terorizma – rekao je on.

Prema riječima Gabrijele Žalac, izaslanice hrvatskog premijera Andrea Plenkovića, regionalna saradnja naročito dolazi do izražaja kod velikih infrastrukturnih projekata u sektorima saobraćaja, zaštite okoline i energetike.

Danilo Nikolić, predsjednik UniAdriona, mreže koja okuplja 40 univerziteta iz Regije, istakao je da je nužna saradnja između Jadransko-jonske inicijative i Evropske unije. Na istom fonu su govorili i Fabio Pigliapoco, viši savjetnik Jadransko-jonske inicijative, te Antonio D'Acunto, župan Ancone.

U okviru Konferencije su održana dva panela. Prvi, pod nazivom „Ljudi u pokretu” potencirao je mobilnost kao jedno od glavnih obilježja globalizovanog svijeta. Naglasak je bio na kretanju radne snage, studenata i turista, te uticaju mobilnosti na strukturu i karakteristike radne populacije, BDP, produktivnost, zaposlenost i ostale aspekte privrednog i društvenog života. Drugi panel pod nazivom „Regija u pokretu“ razmotrio je mogućnosti i trendove na ovom prostoru na raznim poljima, poput finansiranja, saobraćaja i turizma. Posebna pažnja je posvećena digitalizaciji, kao prilici i preduslovu za ujednačavanje razvijenosti jadransko-jonskog područja.

Održano je i sedam okruglih stolova tokom kojih su se renomirani stručnjaci bavili pitanjima plavog rasta, povezivanja regije, kvaliteta životne sredine i poljoprivrede, održivog turizma, preduzetništva žena, društvenim izazovima i ekonomskim analizama, kao i Radna grupa za upravljanje EU projektima. U radu Foruma, te okruglog stola za povezivanje regije učestvovao je i Dalibor Milošević, generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Prvog dana Konferencije, predsjednik Golubović je bio učesnik sastanka Upravnog odbora Foruma privrednih komora jadransko-jonskog regiona, koji je održan je 16. oktobra 2018. godine u HGK Županijskoj komori Splita.

Tom prilikom su podnijeti izvještaji o aktivnostima između dva sastanka Upravnog odbora, bilo je riječi o MIRABILIA projektu i zainteresovanosti Privredne komore Bazilikata za ulazak u ovaj Forum.

„Mirabilia – evropska mreža UNESKO gradova“ je projekat Privredne komore Matere i od 2012. godine se realizuje u 12 italijanskih regija u kojima se nalaze gradovi pod zaštitom Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija. Cilj im je da mreža obuhvati i druge države u Evropi, a saradnja je već ostvarena sa pojedinim regijama Francuske.

Prethodni predsjednik Privredne komore Crne Gore, Velimir Mijusković, dobio je specijalno priznanje - Nagradu za unapređenje i razvoj Foruma privrednih komora Jadransko-jonske regije. Nagradu mu je uručila Mirjana Čagalj, predsjednica Foruma privrednih komora Jadransko jonske regije.

Završnog dana su prezentovani zaključci okruglih stolova i održana Skupština Foruma, koja je donijela odluku da se naredni Upravni odbor i Forum privrednih komora Jadransko-jonske regije sledeće godine održe u Crnoj Gori.