You are here

Obavještenje za onlajn aplikaciju kineske vize sa E-obrascima, rezervisanim terminima i zahtjevima za uzimanje otisaka prstiju

08/04/2019

1. U cilju poboljšanja usluga aplikantima za  kinesku vizu, kineska Ambasada u Crnoj Gori će početi da primjenjuje novi i savremeniji sistem za onlajn popunjavanje formulara i online rezervaciju termina od 10.aprila 2019.godine, od tada aplikantima bi bilo potrebno popuniti formular i odraditi aplikaciju termina preko interneta.

Instrukcije su sljedeće:

A. Popunjavanje E- formulara

Otvorite web stranicu: https://cova.cs.mfa.gov.cn, kompletno popunite e-formular, štampajte e-formular i potvrdu(1), potpišite na štampani formular(2) i sačuvajte “application ID” na formularu.

B. Rezervacija termina za podnošenje vize

Otvorite web stranicu: https://avas.cs.mfa.gov.cn, unesite application ID na potrebno mjesto, zakažite termin i štampajte potvrdu termina(3) za podnošenje vize.

C. Prilikom apliciranja u Ambasadi, trebate podnijeti navedene stavke pod brojevima(1),(2),(3) i pasoš, kopiju prve stranice pasoša i drugu potrebnu dokumentaciju (kao što su pozivno pismo / avio karta / rezervacija hotela / prijem u školu-univerzitet / potvrda o srodstvu, itd., konkretne informacije provjerite na web stranicu Ambasade NR Kine na http://me.chineseembassy.org/mon/lsfw/t1517179.htm)

Prelazni period je 10.april 2019.god. do  09.maja 2019.god. tada se podnosiocima i dalje dozvoljava da koriste sadašnje papirne obrasce. Od 10.maja sve prijave će morati da se podnesu preko sistema za elektronsku prijavu i sistema za rezervaciju, a Kineska ambasada će prestati da prihvata sadašnje papirne obrasce.

2. Uzimanje otisaka i fotografija

U skladu sa Kineskim zakonom i propisima, kineska Ambasada će uzeti otiske svih prstiju i fotografije svih podnosilaca zahtjeva za vizu(priprema ovog procesa je u toku – tačan datum početka ovog procesa će biti objavljen naknadno).

Napominjemo da uzimanje otisaka prstiju nije potrebno za:

A. Djecu mlađu od 14 godina i odrasle starije od 70 godina

B.Podnosioce sa crnogorskim diplomatskim pasošem ili podnosioce koji ispunjavaju zahtjeve za kinesku diplomatsku, službenu ili protokolarnu vizu

C. Podnosioce koji su u proteklih 5 godina u istoj Ambasadi NR Kine aplicirali vizu i predali otiske prstiju

D. Podnosioce kod kojih se zbog invaliditeta ne mogu predate otisci svih prstiju

Podnosilac mora lično da obavi proceduru oko uzimanja otisaka u Ambasadi, dok u suprotnom, podnosiocu će biti odbijen ulazak u NR Kinu i on će snositi sve posljedice zbog toga.

Hvala vam na razumijevanju i saradnji

Ambasada Narodne Republike Kine u Crnoj Gori