You are here

Okrugli sto komora glavnih gradova 16+1

15/09/2017

Okrugli sto predsjednika privrednih komora glavnih gradova država 16+1 inicijative (Kine i šesnaest zemalja Centralne i Istočne Evrope) održan je 15. septembra 2017. godine u podgoričkom hotelu Hilton, u okviru Drugog foruma gradonačelnika glavnih gradova ovih zemalja.

Skup je rezultirao potpisivanjem Deklaracije o usvajanju mehanizma Okruglog stola predsjednika komora glavnih gradova ovih zemalja koji se zasniva na opštim principima pregovaranja, saradnje i razmjene. Njegova misija je da se uspostavi veza između Kine i 16 država CEI te Inicijative „Jedan pojas jedan put”, kao i unaprijedi saradnja u oblasti trgovine između njihovih glavnih gradova. Organizacije koje se bave promocijom trgovine i investicija u Kini i 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope mogu dobrovoljno pristupiti ovom mehanizmu.

Na marginama Drugog foruma gradonačelnika glavnih gradova CEI regije i Kine potpisan je Memorandum o saradnji Privredne komore Crne Gore i Privredne komore Pekinga.

Podsjetimo, Vlada Kine je 2012. godine uspostavila inicijativu 16+1 da bi razvila ekonomsku, političku i kulturnu saradnju sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Hrvatskom, Češkom, Estonijom, Mađarskom, Letonijom, Litvanijom, Crnom Gorom, Poljskom, Rumunijom, Srbijom, Slovačkom, Slovenijom i Makedonijom, kroz seriju samita, konferencija na ministarskom nivou, poslovnih foruma i drugih događaja posvećenih pitanjima kao što su turizam, obrazovanje, poljoprivreda, energetika i razvoj infrastrukture.

Saobraćajna povezanost uslov jačanja saradnje

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić je izrazio zadovoljstvo što se prvi okrugli sto predsjednika privrednih komora 16+1 održava u Podgorici i ocijenio da će to biti temelj za stvaranje jedne nove multilateralne komorske organizacije koja će predstavljati sveobuhvatnu platformu za saradnju privrednika ovih 17 zemalja.

Ocijenio je da su interesi privreda ovih zemalja bili najvažniji impuls za osnivanje mehanizma 16+1 2012. godine.

- Rast obima ostvarene robne razmjene između CEI regije i Kine jasno govore da potencijali za saradnju nijesu do kraja iskorišteni te da procese treba planirati i njima upravljati kako bi se maksimalno ostvarili benefiti za privredne i društvene sisteme svih zemalja pojedinačno – rekao je Saveljić.

Podsjetio je da je postavljanje integracionih procesa na nivou glavnih gradova formalizovano kroz osnivanje radnog tijela njihovih gradonačelnika u Sofiji septembra prošle godine.

- Iako neujednačeni u smislu stepena i pravca privrednog razvoja, glavni gradovi 17 zemalja se suočavaju sa istim izazovima. Sa jedne strane imaju važnu ulogu nosilaca privrednog rasta u matičnim zemljama, a sa druge su prinuđeni da se suočavaju sa ograničenjima koja prositiču iz strategija „zelenog rasta“ i stvaranja zdravih i bezbjednih uslova za život građana. Smatram da je u narednom periodu neophodno pronalaženje rješenja za realizaciju ovih na prvi pogled suprostavljenih ciljeva. Odgovori će, siguran sam, biti pronađeni u decentralizaciji privrednih sistema i baziranju ekonomija glavnih gradova na održivom razvoju kroz primjenu principa „zelene ekonomije“ – rekao je on.

Kao jedan od najvećih izazova sa kojima se srijeće Zapadni Balkan Saveljić identifikuje neadekvatnu saobraćajnu povezanost direktnim avio linijama između glavnih gradova, nedovršenu mrežu autoputeva, zastarjelu željezničku infrastrukturu koju je potrebno rekonstruisati.

- Nedovoljna saobraćajna povezanost Regiona nameće se kao jedna od najozbiljnijih poslovnih barijera koja limitira ekonomsku saradnju između privreda zemalja Zapadnog Balkana, privrednu saradnju Regije sa EU i sprečava je da se podigne na nivo stvarnih potencijala, konkurentnosti i potreba naših ekonomija – riječi su potpredsjednika crnogorske Komore.

Podsjetio je da je Crna Gora otpočela izgradnju autoputa koji će povezivati Jadransku obalu, preko Beograda i Budimpešte, sa Centralnom i Zapadnom Evropom. Projekat se realizujeu saradnji sa kineskim partnerima CCCC-CRBC. Prema njegovim riječima, zbog geostrateškog položaja, naša zemlja je veoma važna karika saobraćajne povezanosti regije.

- Korišćenjem kapaciteta Luke Bar i modernizacijom željezničke pruge od Bara preko Beograda do Budimpešte, region bi bio bolje povezan, a prirodni resursi i komparativne prednosti Crne Gore i okruženja bolje valorizovani. Privredna komora već godinama zagovara razvoj Crne Gore kao hub destinacije i to kroz Luku Bar koja bi, uz kvalitetnu željezničku i drumsku vezu sa zemljama Regiona poboljšala poziciju naše zemlje na globalnoj mapi a u ovom slučaju razvoja privrednih veza CEI zemalja sa Narodnom Republikom Kinom – ocijenio je on.

Podsjeća da su predstavnici crnogorskog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstava transporta i infrastrukture Albanije i kineske kompanije Pacific Construction Group Corporation Limited (CPCG) novembra 2015. godine u Pekingu potpisali Memorandum o razumijevanju za realizaciju projekta izgradnje Jadransko-jonskog autoputa po modelu privatno-javnog partnerstva. On smatra da je neophodno u što kraćem roku otpočeti sa realizacijom ovog projekta.

Navedeni infrastrukturni projekti kompatiblini su sa 16+1 platformom ali i sa projektom „Jedan pojas, jedan pu“ koji, kao savremena verzija Puta svile, Kina prepoznaje kao prioritetan te je spremna da uloži značajna novčana sredstva, namijenjena za izgradnju i povezivanje infrastrukture, odnosno mreže puteva i željeznica više od 13.000 kilometara za izvoz robe, kao i luke i industrijske parkove.

Govoreći o razvojnim mogućnostima naše zemlje, Saveljić je posebno istakao energetiku i turizam. Naša destinacija je sve interesantnija turistima iz Kine i, smatra on, taj potencijal treba iskoristiti.

- Kada govorimo o ostvarenoj privrednoj saradnji Crne Gore i Kine potrebno je naglasiti da je NR Kina veoma značajan spoljnotrgovinski partner Crne Gore, što potvrđuje i njeno učešće u ukupnoj robnoj razmjeni, koje se u posljednjih šest godina kretalo od 6,1-9,1% - rekao je Saveljić, ukazujući i na stalni deficit u robnoj razmjeni sa ovom zemljom.

Otvoriti vrata za nove poslovne mogućnosti

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović ocijenio je da privredne komore, kroz konstantno pronalaženje novih modela i platfomi saradnje, moraju otvoriti vrata za nove poslovne mogućnosti preduzetnika i kompanija i uvećanje trgovinske razmjene.

Ističe da su potencijali saradnje NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope veliki i sve zemlje imaju šta da ponude na međusobnim tržištima.

U narednom periodu ciljevi se moraju definisati u pravcu podsticanja dvosmjerne i balansirane trgovinske razmjene, od koje će korisiti imati svih sedamnaest zemalja. Izvozna snaga NR Kine raste iz godine u godinu, a šesnaest zemalja Evrope proizvode visokokvalitetne proizvode koji mogu biti konkurentni na kineskom tržištu. Zbog toga zajedno moramo raditi na ujednačavanju spoljnotrgovinske razmjene i otklanjati sve administrativne i druge barijere koje usporavaju taj proces  – rekao je Simović.

Potpredsjednik Vlade je uputio poziv komorama zemalja Centralne i Istočne Evrope, Kineskom savjetu za promociju međunarodne trgovine i Pekinškoj komori za međunarodnu trgovinu da investiraju u Crnu Goru, navodeći turizam, poljoprivredu, saobraćaj, pomorstvo, logistiku, industriju, ekologiju i druge kao interesantne oblasti za saradnju.

Ističe da je Deklaracija o uspostavljanju mehanizma Okruglog stola predsjednika komora glavnih gradova važan dokument, uz zadovoljstvo što se zasniva na opštim principima pregovaranja, saradnje i razmjene.

- Nije posebno teško konstatovati, uočiti i analizirati izazove koji su pred nama, ali puno je važnije predlagati rješenja, prije svega u borbi protiv protekcionizma, trgovinskih ratova, i raznih vidljivih i prikrivenih barijera, u još uvijek krhkom, nesigurnom i sporom oporavku globalne ekonomije. Zato me raduje vaša spremnost da predlaganjem konkretnih inicijativa jačate saradnju u korist privrednika i građana vaših gradova, ali i ukupnih ekonomija država koje predstavljate u Mehanizmu saradnje 16+1 – rekao je Simović naglasivši spremnost Vlade i Privredne komore Crne Gore za partnerstvo sa ostalim zemljama.

Prekretnica u ekonomskim i trgovinskim odnosima

Ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori Cui Zhiwei smatra da je mehanizam potrebno iskoristiti kako bi se saradnja CEI zemalja i Kine unaprijedila i rezultirala konkretnim projektima. Prema njegovim riječima, mehanizam saradnje između komora se konstantno unapređuje što je temelj za realizaciju inicijative „Jedan pojas jedan put“.

- Razvijeni prijateljski odnosi između ove regije i Kine sve više za rezultat imaju plodniju privrednu saradnju. Mehanizmi saradnje se proširuju kako na bilateralnom tako i na multilateralnom nivou. Saradnja Kine i Crne Gore je u posljednje tri godine dala izuzetno dobre rezultate. Kineske kompanije grade auto-put, rekonstruišu dionicu pruge Beograd-Bar, uskoro kreće izgradnja vjetroparka na Možuri, a tradicionalna kineska medicina se ovdje sve više primjenjuje u čemu je Institut Konfučije postigao impresivne rezultate – rekao je Zhiwei.

Dodao je da Crna Gora i Kina imaju sporazume potpisane između sedam gradova partnera, a sve više turista iz ove zemlje posjećuje našu destinaciju.

Predlog za saradnju i uspostavljanje mehanizma Okruglog stola predsjednika privrednih komora Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope predstavila je Lin Bin, potpredsjednica Kineskog savjeta za promociju međunarodne trgovine (CCPIT Pekinga). Ona je ocijenila da skup predstavlja prekretnicu u ekonomskim i trgovinskim odnosima Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

- Uspostavljanje mehanizma o saradnji je efikasna mjera da se iskoriste potencijali glavnih gradova, poveća njihova kohezija, te da se zemlje Centralne i Istočne Evrope usmjere na učešće u Inicijativi „Jedan pojas, jedan put“ (kineski projekat investiranja u izgradnju infrastrukture u drugim državama) – rekla je Bin.

Naglasila je da je saradnjom 16 + 1 ojačano međusobno povjerenje, postignut konsenzus o brojnim pitanjima i uspostavljen višedimenzionalni okvir saradnje koji obuhvata ne samo političku, ekonomsku, trgovinsku i kuturnu, već i razmjenu na lokalnom nivou.

- Saradnja Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope ušla je u period stabilnog i brzog razvoja. Ukupna robna razmjena između dvije strane u 2016. godini iznosila je 58,6 milijardi dolara, dok su kineske direktne investicije u zemlje Centralne i Istočne Evrope porasle na osam milijardi dolara. Ove zemlje postale su važna destinacija za kineske investicije i ključni ekonomski partneri – kazala je ona.

Ocjenjujući da pred globalnim ekonomskim razvojem stoje razni izazovi, te da će se u budućnosti zemlje u razvoju suočavati sa sve većim rizicima, istakla je spremnost Kine da pomogne zemljama Centralne i Istočne Evrope u prevazilaženju poteškoća.

- Privredne komore glavnih gradova, kao predstavnice preduzeća, trebalo bi bez sumnje da igraju glavnu i vodeću ulogu. Uspostavljanje mehanizma Okruglog stola 16+1 je efikasan pristup da se savladaju izazovi sa kojima se suočava svjetska ekonomija – rekla je Bin.

Prema njenim riječima, potrebno je uložiti napore u cilju integracije mehanizma saradnje 16+1 i Inicijative „Jedan pojas, jedan put“ i okupiti industrijske i komercijalne krugove i time ojačati trgovinsku razmjenu te promociju investicija. Naglašava da bi trebalo da se olakša sklapanje ugovora u vezi sa građevinskim projektima u okviru ove Inicijative.

Nakon što je usvojen mehanizam okruglog stola predsjednika privrednih komora 16+1, ona je ocijenila da će taj dokument već u ranoj fazi dati značajne rezultate.

Smatra da je na početku preporučljivo da se odrede prioriteti komora u skladu sa potrebama ekonomske i trgovinske saradnje ovih zemalja.

Trebalo bi pružiti podršku preduzećima da učestvuju na konvencijama, sajmovima i sastancima u oblastima ekonomske i trgovinske saradnje, zajednički uspostaviti mehanizam za razmjenu informacija, odnosno onlajn platformu za saradnju preduzeća, unaprijediti metode rada kroz integraciju promocije trgovine i Internet tehnologije.

Dodaje da privredne komore služe kao spone u ekonomskoj sferi, a njihov najvažniji posao je da svojim članicama pruže sve vrste informacija o trgovini i investicijama. Ubrzan razvoj Interneta u Kini je promijenio način života ljudi i proizvodnje, a pružio mogućnost privrednim komora da dostavljaju informacije na prikladniji i precizniji način.

- Mi smo spremni da pomognemo kompanijama članicama komora zemalja Centralne i Istočne Evrope u otvaranju internet prodavnica na poznatoj kineskoj platformi e-trgovina, a nadamo se da vi možete pomoći kineskim preduzećima u oblasti internet trgovine da posluju u vašoj zemlji – rekla je Bin.

Saradnju bi, prema njenim riječima, trebalo uspostaviti i u posebnom usavršavanju kadrova komora i kompanija članica, a takođe u oblasti pružanja pravnih usluga preduzećima.

CCPIT Peking je pozvao članice komora Centralne i Istočne Evrope da investiraju i posluju u glavnom gradu Kine.

- Hajde da udružimo snage i preduzmemo mjere da mobilišemo industrijske i komercijalne krugove da rade zajedno i daju nove doprinose održivim ekonomskim i trgovinskim vezama između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope – zaključila je Lin Bin.

Potrebno više direktnih investicija Kine

Predstavnici privrednih komora glavnih gradova CEI regije razmijenili su iskustava o relizaciji inicijative „Jedan pojas jedan put“, ukazali na probleme koji ometaju trgovinu i investicije, te predložili mjere unapređenja buduće međukomorske saradnje.

- Kreditiranje razvojnih projekata treba da zamijene javno-privatna partnerstva i osnivanje zajedničkih kompanija sa Kinom. Jedino tako može doći jačeg razvoja međusobnih odnosa – smatra Milivoje Miletić v.d. direktora Privredne komore Beograda.

Saglasio je da je potrebno uspostaviti internet portal kao jedinstvenu platformu za razmjenu poslovnih informacija u regiji.

Arben Shkodra, Privredna komora Tirane, smatra da će mehanizam doprinijeti saradnji u organizaciji raznih skupova i sajmova u regiji koji će povezati privrednike. Saša Ognenovski iz Saveza privrednih komora Makedonije navodi da će se region tešnje povezati ukoliko se što prije riješi problemi granica između njegovih zemalja. Goran Popovski iz Makedonske informaciono komunikacione komore istakao je da je razvoj IT sektora strateško opredeljenje regiona, što je važna osnova sprovođenja uspostavljenog mehanizma. Na tom fonu bila je i diskusija Sergeya Fjodorova iz Privredne komore Rige, koji je ukazao  da je potrebno povećati informisanost o malim i srednjim preduzećima koja posluju u regiji formiranjem zajedničke baze podataka. Muamer Mahmutović iz Privredne komore Kantona Sarajevo, smatra da je mehanizam prvi korak ka boljoj saradnji unutar regije i sa Kinom, te da će doprinijeti dodatnom jačanju međusobnog povjerenja. Peter Lorincze iz Komore Budimpešte smatra da se saradnja sa Kinom i unutar regije može razvijati na komunalnim projektima poput vodosnabdijevanja , prečišćavanja otpadnih voda i zaštite životne sredine kako bi se realizovao koncept tzv. zelenih gradova. Vasil Todorov iz Privredne i industrijske komore Bugarske smatra da je u komorskoj saradnji u regiji potrebno posebno potencirati institut arbitraže kao efikasan  način rješavanja sporova.

Podršku mehanizmu dali su i Mihai Andritoiu iz Privredne i industrijske komore Bukurešta i Marek Traczyk iz Privredne komore Varšave, kao i Suzana Prkić Jurić iz Komore Okruga Splita. Davorka Car iz Gospodarske komore Zagreba smatra da naredne skupove ovog tipa treba organizovati fokusirajući se na pojedine razvojne sektore poput poljoprivrede, građevinarstva i druge. Prema riječima Zorana Đikanovića iz Društva ekonomista i menadžera Crne Gore „Pojas i put“ predstavlja značajnu mogućnost ne samo za razvoj poslovanja već i za povezivanje kultura, On takođe ocijenjuje da Kina treba na ovom području da bude više zastupljena kao direktni investitor a manje kao kreditor.

Na okruglom stolu su potpisani sporazumi o saradnji Kineskog savjeta za promociju međunarodne trgovine (CCPIT Pekinga ) i pojedinih privrednih komora zemalja Centralne i Istočne Evrope.