You are here

Powerchina zainteresovana za razvoj energetike

30/01/2018

Kineska kompanija Powerchina zainteresovana je da učestvuje u realizaciji energetskih razvojnih projekata u Crnoj Gori, posebno u izgradnji drugog bloka Termoelektrane u Pljevljima. Ovo je rečeno tokom sastanka predstavnika ovog energetskog giganta sa potpredsjednikom Privredne komore Crne Gore Ivanom Saveljićem i njegovim saradnicima, 30. januara 2018. godine. 

Kinesku delegaciju je predvodio Zhong Xiaoping, potpredsjednik kompanije Sichuan Electric Power Design & Consulting u okviru Powerchina. Oni su tokom boravka u Crnoj Gori razgovarali sa predstavnicima Elektroprivrede i obišli Termoelektranu u Pljevljima.

- Vrlo smo zainteresovani za razvoj energetskog sektora u Crnoj Gori, pogotovo za drugi blok Termoelektrane Pljevlja, naročito sada kada je Škoda Praha izašla iz tog posla. Vidimo veliki potencijal ovog sektora s obzirom na povezanost crnogorskog sa energetskim tržištima Regiona i, u budućnosti, Evropske unije, putem energetskog kabla koji ga spaja sa Italijom – rekao je Xiaoping.

On je istakao da očekuje podršku Privredne komore ukoliko ova kompanija, koja je u državnom vlasništvu Kine, dobije pomenuti posao u našoj zemlji. Interesovao ga je Akcioni plan razvoja energetike naše države, potom da li je civilni sektor naklonjen izgradnji drugog bloka u Pljevljima, te da li postoji mogućnost da država pruži garanciju za kredit kojim bi se realizovala ova investicija.

Potpredsjednik Komore Saveljić objasnio je da je energetika prioritetni sektor razvoja Crne Gore, uz poljoprivredu i turizam, te da je Vlada usvojila detaljan Akcioni plan u kojem su navedeni planirani projekti i dinamika njihove realizacije. On je istakao da Crna Gora svoje energetske potrebe uglavnom zadovoljava iz hidropotencijala, ali da Termoelektrana u Pljevljima znatno doprinosi stabilnosti sistema. Izgradnja njenog drugog bloka doprinijela bi orijentaciji naše države da bude izvoznik struje, te toplifikaciji grada odnosno rješavanju ekoloških pitanja.

- Ključno za realizaciju drugog bloka u Pljevljima jeste zatvaranje finansijske konstrukcije. Mi znamo da Powerchina ima vrhunsku tehnologiju koja odgovara standardima EU. Do sada imamo veoma dobro iskustvo sa kineskim kompanijama na izgradnji autoputa Bar-Boljare. Generalno govoreći, sada je povoljna biznis klima za uključivanje kineskih kompanija u crnogorske kapitalne projekte – istakao je Saveljić.

On je kazao da država ne može garantovati za kredit kojim bi se realizovao pomenuti projekat. No, sa druge strane, naglasio je da je ova investicija isplativa i da se dobijena energija lako može plasirati u zemlje okruženja i EU.

Privredna komora je, prema riječima potpredsjednika, spremna da podrži saradnju naše države sa ovom i drugim kineskim kompanijama na realizaciji strateških projekata.