You are here

Predsjednik Mijušković na skupštini Eurochambres-a

27/10/2017

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković  učestvovao je na 122. zasijedanju Skupštine Eurochambresa koje je održano 27. oktobra 2017. godine u Briselu.  Eurochambres, evropska asocijacija komora, nastao je 1958, godine, godinu dana nakon potpisivanja Rimskog sporazuma, i predstavlja glas privrede u dijalogu sa donosiocima odluka na nivou EU.

S obzirom da je 2017. izborna godina za Eurochambres, raspravljalo se o kandidaturama koje su pristigle za predsjednika i zamjenike predsjednika. Kandidatura Christopha Leitla, predsjednika Savezne komore Austrije, kojeg je kandidovala Savezna njemačka komora jednoglasno je prihvaćena, a Leitl izabran za predsjednika Eurochambresa.

Zahvaljujući na nepodijeljenoj podršci najviših predstavnika nacionalnih komora Evrope, nakon izbora za predsjednika, na čijem je čelu bio i u periodu od 2001 do 2005. godine,  Leitl je rekao da  vjeruje u jake evropske komore i osjeća veliku čast i ponos zbog ukazanog povjerenja.

Dodao je da se u 2017. godini, nakon 60 godina zajedničkog napretka, Evropa se nalazi na raskrsnici. Blagostanje Evrope zavisi od otvorenosti i dobrih bilateralnih i međunarodnih odnosa. Tekuća debata o budućnosti Evrope odrediće buduću snagu Evrope – kako unutrašnju tako i na globalnom nivou. BREXIT ukazuje na trend dezintegracije sa kojom treba da se suočimo u najboljem interesu naših kompanija. Globalna trgovina slabi, rastu protekcionističke tendencije, a populistički pokreti predstavljaju opasnost po budućnost multilateralnog trgovinskog sistema baziranog na utemeljenim pravilima. Ekonomski oporavak ostaje skroman. Investicije su još uvijek sputane i stopa nezaposlenosti mladih opada suviše sporo. I konačno, jednako važno je istaći da digitalizacija brzo napreduje i predstavlja važan izazov.

- Ovakav razvoj događaja utiče na naše kompanije kao i na same privredne komore. Ubijeđen sam da Eurochambres, kao snažna, dobro povezana i pan-evropska komorska mreža može i treba da pretvori te izazove u mogućnosti. Oslanjajući se na našu široko rasprostranjenu mrežu i povezivanje prednosti koje potiču iz različitosti našeg porijekla, upravo smo mi oni pravi koji će istrajati na realizaciji ovih politika – rekao je Leitl.

U svom izlaganju Leitl je ukazao na sljedeće ključne izazove koji se nalaze na putu obezbijeđivanja pozitivnog razvoja  Eurochambresa u budućnosti i jačanja njegovih prednosti radi njegovih članica. Po njegovom mišljenju to su:  osnažena pan-evropska komorska mreža 4.0 koja zastupa i služi svojim članicama; ostvarivanje optimalne interne i eksterne komunikacije i optimalno upravljanje i održavanje finansijske osnove.

Obraćajući se kolegama, predsjednicima komora, Leitl je naglasio da ima namjeru da u fokus budućeg rada postavi aktivnosti kojima će se, prije svega povećati vidljivost komora u odnosu na kreatore politike EU i nacionalne vlade, pružajući rješenja koja proizlaze iz poslovne realnosti na ključnim područjima: smanjenje birokratije, povećanje vještina, pristup finansijama i tržištima, uključujući međunarodne trgovinske odnose sa zemljama izvan EU.

Na Skupštini je usvojen usvojen Izvještaj predsjednika Asocijacije i donesen plan aktivnosti i finansijski izvkeštaj za narednu godinu. Pored dva redovna zasijedanja, Eurochambres će posebnim događajem obilježiti 60 godina postojanja i rada. Takođe, u 2018. godini, tokom oktobra mjeseca održaće se i Evropski parlament preduzeća, događaj koji okuplja oko 800 predstavnika poslovne zajednice iz svih zemalja članica Evrope, i na kojem učestvuju donosioci odluka sa najvišeg evropskog nivoa.

Izdvajamo