You are here

Predstavnici Crne Gore na EUREKA sastanku u Oksfordu

14/03/2019

U Oksfordu je od 11. do 14. marta 2019. održan drugi sastanak u okviru predsjedavanja Ujedinjenog Kraljevstva EUREKA programom. U radu sastanka učestvovali su prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore, u svojstvu visokog predstavnika naše zemlje za EUREKA program, i dr Ivan Tomović iz Ministarstva nauke, nacionalni koordinator ovog programa.

EUREKA je evropski program međunarodne saradnje privrednih subjekata, naučno istraživačkih centara i univerziteta. To je panevropska mreža za tržišno orjentisana industrijska istraživanja i razvoj, koja kroz fleksibilnu i decentralizovanu mrežu, nudi projektnim partnerima brz pristup najnovijim informacijama, naučnim dostignućima, znanjima, vještinama i iskustavima iz Evrope i otvara dostupnost nacionalnim, javnim i privatnim izvorima finansiranja. EUREKA podstiče projekte koji promovišu saradnju privrede i nauke pa u tom smislu daje podršku projektima koji za rezultat imaju novi proizvod ili uslugu. Projekti koji dobiju etiketu EUREKA postaju međunarodno prepoznati i priznati, te konkurentni na evropskom tržištu. Veliki broj kompanija koje su učestvovale na ovim projektima, ostvarile su značajan porast godišnjeg prometa.Ovaj program je pokrenut 1985. godine u cilju unapređenja konkurentnosti i inovativnosti evropskih firmi. Danas okuplja i povezuje kompanije i istraživačke institucije u 41 zemlji članici EUREKE.Crna Gora je postala punopravna članica programa 22. juna 2012. godine, a za saradnju u sklopu ovog programa zaduženo je Ministarstvo nauke Crne Gore. EUREKA trenutno broji 41 punopravnog člana, uključujući Evropsku uniju. Takodje, EUREKA ima jednu partnersku zemlju, Južnu Koreju i tri pridružene zemlje: Kanadu, Čile i Južnu Afriku. Albanija i Bosna i Hercegovina su nacionalne informacione tačke. Nacionalni koordinatori projekata (NPC) djeluju na operativnom nivou, vodeći nacionalne programe EUREKA. Oni su direktan kontakt za učesnike projekta.

EUREKA pristup “odozdo prema gore" stvaranju projekata i dalje je obilježje koje ga razlikuje od sličnih inicijativa. Učestvovanje u projektima međunarodne saradnje putem programa EUREKA nudi firmama, istraživačkim institutima i institucijama visokog obrazovanja niz prednosti a prije svega to da fleksibilni i decentralizovani pristup programa EUREKA omogućuje kratak i sažet postupak prijave uz minimalno izvještavanje. Za kreiranje projekta mreže EUREKA moraju postojati najmanje dva partnera iz dvije različite EUREKA zemlje. Partneri mogu biti bilo koje vrste: mala i srednja poduzeća, velike firme, istraživačke institucije i univerziteti. Mreža nacionalnih koordinatora projekata nudi savjete i podršku u traženju projektnih partnera, pokretanju projekta, izradi predloga EUREKA, pronalaženju sredstava i svih drugih projekata srodnih pitanja. Mreža takođe promoviše rezultate projekta kada proizvod istraživanja stigne na tržište. Svake godine predsjedavanje inicijative preuzima druga zemlja članica koja je odgovorna za organizaciju sastanaka te strateško usmjeravanje inicijative.

Sastanci pod predsjedavanjem Ujedinjenog Kraljevstva imaju prioritet prije svega da rade na jačanju EUREKA programa i da ga usmjeravaju ka budućim trendovima.

Predstavnici Crne Gore su imali niz bilateralnih i multilateralnih sastanaka u cilju uspostvaljanja nove saradnje i zajedničkih aktivnosti u cilju promocije EUREKA programa i uključivanja većeg broja aktera iz privrede iz naše zemlje u njegove aktivnosti.