You are here

Predstavnici Komore na forumu u Međugorju

08/11/2018

Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović i sekretarka Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Sanja Marković učestvovali su u radu Trećeg poslovnog foruma privrednih komora Federacije Bosne i Hercegovine. Forum je održan 8. novembra 2018. godine u etno selu Herceg – Međugorje na temu „Ljudski resursi – faktor ekonomskog razvoja“.

Pored predstavnika poslovnih asocijacija zemlje domaćina, Vlade Federacije BiH i institucija, učesnici skupa bili su i predstavnici komora Srbije i Hrvatske.

Radovanović je govorio na panelu „Ljudski resursi – prednost BiH ili njen ozbiljan socijalni problem  - stanje u zemljama okruženja“.

On je između ostalog kazao da je strateški cilj obrazovnog sistema Crne Gore da obezbijedi svakom pojedincu kvalitetno obrazovanje, adekvatno potrebama tržišta rada. Reforma obrazovanja se sprovodi u skladu sa trendovima u Evropskoj uniji i potrebama privrednog sistema koji se razvojem i svakodnevnim napretkom nauke i tehnologije stalno mijenja. Pored stručnog i visokog, sve veći značaj dobija i obrazovanje odraslih koje treba da omogući usavršavanje postojećeg znanja i vještina, te sticanje novih, kako bi se olakšao prelazak na nove tehnologije i obezbijedio bolji položaj pojedinca na tržištu rada.

Brojni benefiti za privredu i ukupan sistem obrazovanja postignuti su većim uključivanjem poslodavaca u sistem obrazovanja posebno kroz praktično obrazovanje, profesionalnu praksu i dualni sistem obrazovanja. . S obzirom na to da je utvrđena potreba poslodavaca da imaju kadrove spremne za tržište rada, obezbjeđivanjem fleksibilnijih zakonskih uslova za obavljanje praktičnog obrazovanja zadovoljeni su interesi i privrede i učenika.

Radovanović  je istakao da je broj poslodavaca koji su dobili pozitivno mišljenje za ulazak u dualni sistem obrazovanja u 2017. bio 101, a u 2018. godini 184, što ukupno čini 285 poslodavaca kod kojih se školuju učenici koji realizuju nastavu kroz dualni sistem obrazovanja.

Radi podsticanja učenika da se upisuju na obrazovne programe nivoa III koje je tržište rada prepoznalo kao deficitarni, u školskoj 2017/2018. godini podijeljeno je 119 stipendija za učenike prvog razreda koji se obrazuju za deficitarne kvalifikacije.

Za ovu školsku godinu pripremljeno je 16 modularizovanih programa.

Generalni sekretar Komore smatra da je neophodno nastaviti promociju dualnog sistema obrazovanja kod učenika i privrednika kao i modularizaciju stručnog obrazovanja. Potrebno je uraditi nove obrazovne programe posebno iz oblasti informacionih tehnologija. Zalaže se za povećanje udjela praktičnog rada u obrazovnim programima, standarda i kriterijuma za dobijanje diplome i osavremenjavanje procesa učenja kako bi na što bolji način iskoristili mogućnosti koje pružaju nove digitalne tehnologije.

Sanja Marković je učestvovala u radu panela „Ljudski resursi - preduslovi uspješnosti klastera“.

Poslovni forum je organizovan pod pokroviteljstvom zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande.

Izdvajamo