You are here

Prvi crnogorsko - francuski poslovni forum

30/03/2012

Prvi crnogorsko-francuski poslovni forum, u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Francusko-crnogorskog poslovnog kluba iz Podgorice, okupio je 30. marta 2012. godine 50-ak predstavnika privrednih kompanija koji su razmijenili iskustva i informacije, te otvorili prostor za uspostavljanje i jačanje ekonomskih veza.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković priredio je prijem za predstavnike poslovnog foruma, kome je prisustvovala i ambasadorka Francuske Dominique Gazuy. 
Skup je otvorio potpredsjednik Komore Ivan Saveljić, naglasivši da je susret prilika da se uspostave osnove za porast ekonomske saradnje.
U privrednoj saradnji sa Francuskom nastojimo da povećamo nivo investicija.

- U posljednjih osam godina Francuzi su najviše investirali u bankarski sektor, kroz kupovinu Podgoričke banke. Zajedničku saradnju moguće je razvijati u energetici, turizmu, poljoprivredi, saobraćajnoj infrastrukturi na čemu će intenzivno raditi Privredna komora Crne Gore i Francusko–crnogorski poslovni klub – rekao je potpredsjednik Saveljić.
Dodao je da jeCrna Gora otvorila ekonomiju jer je to model ekonomskog rasta i put ka evroatlantskim integracijama.

- Bogatstvo resursa – rudnih i šumskih, hidropotencijala, kao i povoljne uslove za razvoj poljoprivrede i turizma, neophodno je iskoristiti po modelu održivog razvoja zato nam je potrebna pomoć u vidu transfera znanja, dobre prakse i investicija. Potrebno je da ljudi iz biznisa budu upoznati sa prednostima koje pruža poslovanje sa Crnom Gorom. Naš ekonomski sistem je podsticajan za strane investitore da ulažu u Crnu Goru, a o tome govori činjenica da smo prije krize imali najveću stopu stranih direktnih investicija u regionu – objasnio je Saveljić.

Nivo robne razmjene između dvije države, smatra on, uvijek se može povećati, iako je već prisutan je trend njenog porasta. Naveo je da je promet roba između Crne Gore i Francuske u 2010. godini iznosio 28,7 miliona eura, odnosno 1,4% ukupne robne razmjene Crne Gore. Izvoz je bio 1,8 miliona eura i učestvovao je sa 0,5% u ukupnom izvozu, dok je uvoz iznosio 26,9 miliona eura, odnosno 1,6% ukupnog uvoza. Crna Gora i Francuska su u 2011. godini razmjenile robu u vrijednosti od 33,0 miliona eura, što čini 1,4% ukupne robne razmjene Crne Gore. Izvoz je iznosio 1,8 miliona eura i na istom je nivou kao prethodne godine, dok je uvoz iznosio 31,2 miliona eura i veći je za 16,0% u poređenju sa 2010. godinom. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 5,8%.
- S obzirom na ovakav debalans u spoljnotrgovinskoj razmjeni, moramo nastojati da bar donekle uravnotežimo trgovinski bilans - naglasio je Saveljić.

Potpredsjednik je podsjetio da je Crnu Goru 2010. godine posjetilo 42.000 turista iz Francuske, a u 2011. mnogo manje – 28.000. Istovremeno je smanjen i broj noćenja i to za 34,8 odsto.
Predsjednica Francusko-crnogorskog poslovnog kluba Laurence Tolck istakla je da je cilj kluba da unaprijedi odnose privrednika Francuske i Crne Gore.
- Zato je neophodna bolja promocija crnogorskih preduzeća u Francuskoj, gdje se ne zna dovoljno o vašoj privredi. Stoga će Francusko-crnogorski poslovni klub da radi na širenju informacija i uspostavljanju kontakata sa institucijama, prvenstveno sa Privrednom komorom Crne Gore – rekla je Tolck.
Klub sada ima devet članova, otvorio je internet adresu na tri jezika i posjeduje velike mogućnosti da afirmiše ekonomske veze kompanija iz dvije države.
Tolck je kazala da su najveće šanse za saradnju u energetici, poljoprivredi, turizmu, transportu, trgovini, komunikacijama, nekretninama. Posebno su interesantni projekti koji se odnose na korišćenje obnovljivih izvora energije, kojim je Crna Gora bogata, a velike mogućnosti za zajedničku saradnju pruža i turizam gdje je sada 160 francuskih kompanija uključeno u rad crnogorskih turističkih kapaciteta.  
Michel Bauza iz Agencije za međunarodni razvoj francuskih preduzeća sa sjedištem u Grčkoj, predstavio je tu instituciju čiji je cilj da pomogne francuskim preduzećima u inostranstvu da razviju poslovne veze sa stranim firmama. Agencija radi sa institucijama drugih država, prije svih sa privrednim komorama, nastoje da budu umreženi sa poslovnim asocijacijama, kako bi uspostavili bolju kooperaciju privrednih kompanija.
- Agencija ima 80 kancelarija u svijetu i za godinu dana realizuje 1.000 projekata sa poslovnim partnerima u jugoistočnoj Evropi. – rekao je Bauza.
Smatra da je sa crnogorskim kompanijama moguće sarađivati, posebno u poljoprivredi turizmu i bankarstvu.
- Velike mogućnosti saradnje postoje među malim i srednjim preduzećima, nautici, kao i u projektima povećanja energetske efikasnosti, a francuske kompanije su spremne učestvuju u transferu znanja iz oblasti inženjeringa i novih tehnologija – dodao je Bauza.
On je pozvao predstavnike naše privrede da učestvuju na poslovnom forumu 12 zemalja jugoistočne Evrope koji će biti održan 5. i 6. jula u Sofiji i gdje ljudi iz biznisa mogu promovisati svoje investicione ideje.
Po mišljenju Duška Lekića, portparola Francusko – crnogorskog poslovnog kluba ekonomske veze privrednika nalakše je graditi na nivou malih i srednjih preduzeća.
- Neophodno je da se posvetimo otvaranju malih turističkih agencija sa novim ponudama, da razvijamo mali biznis u energiji i poljoprivredi – rekao je Lekić.
Ekonomske potencijale Crne Gore predstavio je dr Mladen Perazić, rukovodilac Sektora za obrazovanje i ljudske resurse u Privrednoj komori Crne Gore, a Jasmina Ćeranić, sekretarka Francusko-crnogorskog kluba, najavila je aktivnosti na planu intenziviranja privrednih veza kompanija dvije države.