You are here

Radovanović na sjednici Upravnog odbora Foruma AIC

20/12/2021

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović učestvovao je 20. decembra 2021. godine u radu sjednice Upravnog odbora foruma komora Jadransko-jonske regije (Forum AIC). Podsjećamo, Radovanović je potpredsjednik Foruma AIC.

Tokom online sastanka, koji je vodio predsjednik Foruma Joze Tomaš, usvojeni su Program rada i Finansijski plan ove regionalne asocijacije, za 2022. godinu.

Forum tokom naredne godine planira realizaciju brojnih aktivnosti te značajan doprinos strateškim projektima u okviru EUSAIR Strategije i drugim koji su finansirani iz evropskih fondova. U posebnom fokusu biće tematski događaji u okviru proslave dvadesetogodišnjice Foruma u Splitu, kao i na temu plavog rasta u Brindiziju, u saradnji s udruženjem Assonautica Italiana.

Nastaviće se aktivnosti u okviru projekata AI-NURECC Plus, EUSAIR – Bringing the Green Deal to the Region, MobiliseSME, COSME CenTour, Erasmus + SOCENTREP4NGOS, razvoja studentske prakse i brojnim drugim.

Značajna sredstva opredijeljena su za promociju ekonomija i integraciju područja zapadnog Balkana u EU s posebnim naglaskom na aktivnosti podrške razvoju Jadransko-jonske makroregije. Predviđena je organizacija godišnjeg foruma sa Uniadrionom i FAIC-om koji će se održati u Albaniji, kao i godišnjeg Kongresa ženskog preduzetništva u istoj državi.