You are here

Radovanović na Skupštini EUROCHAMBRES-a

18/06/2019

Generalni sekretar Privredne komore Crne Gore Pavle D. Radovanović učestvovao je 18. juna 2019. godine u radu Skupštine EUROCHAMBRES-a, odnosno Odbora direktora ove asocijacije, koji su održani u Briselu.

Uvodno izlaganje imao je predsjednik EUROCHAMBRES-a Kristof Lajtl. Predstavljeni su efekti izborne kampanje EUROCHAMBRES mreže i razgovarano o rezultatima izbora za Evropski parlament. Razmatran je budžet asocijacije privrednih komora Evrope, te usvojen finansijski izvještaj za 2018.

Tokom rasprave o budućnosti EUROCHAMBRES-a održana je prezentacija Strategije za implementaciju i konslidaciju odluka iz Akcionog plana.

Istaknuta je potreba jačanja veza EUROCHAMBRES-a i institucija Evropske unije.

- Neophodna je saradnja sa institucijama u različitim fazama, prije i tokom zakonodavnog procesa, o prioritetnim aktima – navodi se u Akcionom planu.

Potrebna je i veća integrisanost sa poslovnim organizacijama, te organizovanje sastanaka u cilju razmatranja zajedničkih strategija. EUROCHAMBRES treba da promoviše komore, kao najkvalifikovanije zastupnike malih i srednjih preduzeća, prema političkim institucijama i drugim partnerima.