You are here

Saveljić i Ćulafić na CEFTA nedjelji u Tirani

19/12/2019

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić i koordinator za saradnju sa međunarodnim komorskim asocijacijama Balša Ćulafić učestvovali su na CEFTA nedjelji koja je održana od 16. do 19. decembra 2019. u Tirani.

U okviru ovog događaja održani su sastanci nacionalnih odbora za olakšavanje trgovine, Pododbora za trgovinu uslugama, te Zajedničkog odbora CEFTA.

Usvojene su odluke o: uspostavljanju validacionog postupka za međusobno priznavanje nacionalnih programa ovlaštenih privrednih subjekata CEFTA strana u pogledu sigurnosti i zaštite; produženju ugovora direktoru CEFTA Sekretarijata; uspostavljanju Komisije za izbor za zapošljavanje osoblja CEFTA Sekretarijata i Preporuka strategija upravljanja rizikom 2020-2024. Najvažniji dokument usvojen tokom Zajedničkog odbora je dodatni protokol 6 o trgovini uslugama uz CEFTA 2006 sporazum. Njegovim usvajanjem se kompanijama i organizacijama otvara tržište za trgovinu uslugama i dalju ekonomsku integraciju, omogućava međusobno priznavanje posebnih licenci, profesionalnih kvalifikacija i drugog. Predstavljen je izvještaj Podobora za carine i pravila porijekla za 2019. godinu, kojim je predsjedavala Bosna i Hercegovina, i prioriteti BiH za predsjedavanje CEFTA 2006 Sporazumom u 2020. godini.

Organizovana je i jednodevna konferencija „CEFTA: pretvaranje izazova u mogućnosti“, u okviru koje su održane panel diskusije na teme „CEFTA: Postignuća i perspektive“, „Regionalna ekonomska integracija danas i sutra“, „Jačanje regionalne trgovine: napredak i naredni koraci“, „Liberalizacija trgovine uslugama – novi okvir“ i „CEFTA 2020: Zajednička vizija prema budućnosti“.

Generalna skupština ABC

Potpredsjednik Saveljić i koordinator Ćulafić učestvovali su u radu Generalne skupštine Asocijacije balkanskih komora u Tirani, čija su glavne teme bile dualno obrazovanje i digitalizacija. Tom prilikom istaknuta je neophodnost bržeg ekonomskog razvoja i daljeg poboljšanja funkcionisanja komorskog sistema. Potencirana je potreba za dodatnim razvojem stručnog obrazovanja i doprinosa komora u tom procesu, odnosno, digitalizacijom i prilagođavanjem jedinstvenom evropskom tržištu.

Potpredsjednik Saveljić je istakao da su obrazovanje i digitalna transformacija u vrhu agende Privredne komore Crne Gore. Posebno je apostrofirao ulogu ove asocijacije u reformi obrazovnog sistema, a naročito u implementaciji dualnog obrazovanja, u čijih 25 obrazovnih programa je uključeno više od 800 učenika iz 20 opština. Privredna komora je posebno aktivna u segmentu neformalnog obrazovanja. Kroz edukativne aktivnosti koje je organizovala u 2019. godini prošlo je više od 4000 privrednika.

Savremeni trendovi u sferi digitalizacije pružaju ogromne mogućnosti i poboljšanja u svim oblastima poslovanja. Crna Gora je prva zemlja izvan EU koja je donijela Strategiju pametne specijalizacije i time napravila značajan iskorak u ovoj oblasti, a Privredna komora je doprinijela njenom kreiranju.

Učesnici Skupštine su kazali da je pitanje digitalizacije usluga komora jedan od prioriteta u narednoj godini. Kompanijama mora da se omogući puno elektronsko prijavljivanje i izdavanje elektronskih dokumenata u spoljnoj trgovini kako bi se skratilo vrijeme i smanjili troškovi koje izvozne kompanije imaju po tom osnovu.

Tokom diskusije je istaknuto da su samo četiri od 10 zemalja ABC-a članice Evropske unije, uz navođenje činjenice da potencijali ovog područja još nijesu dovoljno iskorišćeni.

Zaključeno je da je potrebno intenzivno raditi na usklađivanju zakonodavstva, standardizovati poslovanje i ukloniti trgovinske barijere u regionu, kako bi se ostvarili puni efekti međusobne i saradnje sa Evropskom unijom.

Generalna skupština ABC u Tirani je takođe raspravljala o ulozi Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana kao regionalne platforme sa ciljem da podrži i promoviše ekonomsku saradnju zemalja ovog regiona u sklopu Berlinskog procesa.

Grant za podizanje konkuretnosti

U Tirani je potpisan Ugovor o grantu vrijednom 2,5 miliona eura, kojim će EU podržati podizanje konkurentnosti ekonomija regije. Projekat će sprovesti Komorski investicioni forum i njime će se omogućiti da više od 1200 kompanija iz svih šest država Zapadnog Balkana poboljšaju proizvodne i izvozne kapacitete, povećaju prodaju u svijetu i tržištima regije, postanu dobavljači multinacionalnih korporacija, primaju sredstva iz evropskih fondova i privlače strane investicije.

Kompanije će se povezati i dogovoriti poslovanje na bilateralnim poslovnim sastancima u organizaciji KIF ZB6, a njih 60 će zajednički će učestvovati na tri velika međunarodna sajma. Pored toga, biće organizovane tri investicione konferencije u cilju promocije regije i uspješnih poslovnih priča. Oko 60 kompanija može računati na tehničku pomoć u pripremi projekata i apliciranju za EU fondove i programe poput Horizon 2020, COSME ili Creative Europe.

Poslovnim kompanijama biće dostupne internetske baze podataka s kvalitetnim informacijama o stranim tržištima, info dani, seminari i radioniceprilagođene potrebama privrednika, gdje će se educkovati o prednostima regionalnog ekonomskog područja i dobiti savjete i informacije o tome kako da uspostave bolju međusobnu saradnju i uspješno internacionalizuju poslovanje.

Posebna pažnja biće posvećena poboljšanju komunikacije javnog i privatnog sektora u regionu i sa EU, a u cilju promocije regionalnog ekonomskog područja. U tom smislu planirana su tri javno-privatna dijaloga između biznis sektora i donosilaca odluka uz učešće oko 300 predstavnika poslovne zajednice. Biće sprovedeno devet studija i istraživanja kako bi se utvrdile prepreke saradnji u regiji s preporukama koje treba uputiti nadležnim institucijama.

Running Sneakers Store | adidas NMD R1 FX6794 FX6795 Release Date - nmd legion ink goat costume ideas for boys