You are here

Saveljić na sastancima inicijative 16+1

11/04/2019

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić učestvovao je 11. aprila 2019. u Cavtatu u radu sastanka Poslovnog savjeta Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, a dan kasnije poslovnog foruma pomenutih država u Dubrovniku.

Poslovni savjet je osnovan na samitu 16+1 u Beogradu 2014. sa ciljem umrežavanje komora i drugih institucija Kine i zemalja srednje i istočne Evrope, promocije privredne saradnje kompanija i unapređenja međusobne trgovine i investicija. Sastanci Poslovnog savjeta održavaju se jednom godišnje, tokom susreta predsjednika vlada Inicijative 16+1.

Obraćajući se članovima Poslovnog savjeta, potpredsjednik Saveljić je ukazao na značaj Inicijative 16+1. Predstavio je aktuelni ekonomski trenutak u Crnoj Gori, ističući da je rast BDP-a, zabilježen u prethodnoj godini, pokazatelj da je naša zemlja unaprijedila poslovni ambijent koji je podsticajan za razvoj biznisa i investicije. Između ostalog, ukazao je na značaj izgradnje auto-puta koji se realizuje u saradnji sa kineskim CRBC-em, te naglasio da se kompanije iz ove zemlje često preko Komore interesuju za razvojne projekte i poslovni ambijent u Crnoj Gori.

Potpredsjednik Poljske agencije za trgovinu i ulaganja (PAIH) Senger Krzysztof istakao je da evropske zemlje i Kina imaju dugu istoriju u trgovinskim odnosima, te da su sada na raspolaganju i novi mehanizmi jačanja saradnje, poput e-trgovine. Ova Agencija je otvorila više kancelarija u Kini, cijeneći važnost trgovinskih veza sa azijskim kontinentom. Krzysztof je naglasio potrebu razvijanja saradnje zemalja srednje i istočne Evrope s Kinom, između ostalog i kroz ulaganje u tržište nekretnina i start-up kompanije.

Potpredsjednik Kineskog savjeta za promociju međunarodne trgovine (CCPIT) Zhang Shenfeng istakao je da Kina saradnju u sklopu Inicijative vidi i kao ključ suočavanja sa ekonomskom krizom, i industrijskoga razvoja navedenih zemalja. On smatra da se saradnjom mogu prevazići izazovi, te da je Poslovni savjet njena važna komponenta. Istakao je i da platforma Savjeta raspolaže sa više od 300 mehanizama saradnje između ovih država i više od 18 hiljada njihovih kompanija.

U radu skupa učestvovala je i predsjednica Kineske izvozno-uvozne banke – EXIMBANK, Hu Xiaolian. Po njenom viđenju, ova saradnja je unijela novu novu dinamiku u bilateralne odnose. Kineska izvozno-uvozna banka primarno podstiče međunarodnu trgovinu i ulaganja, s tim što joj nije cilj maksimiziranje profita, već ravnomjeran, društveno odgovoran i održiv razvoj projekata koje finansira, kao i stavranje većeg broja radnih mjesta za lokalno stanovništvo.

Narednog dana u Dubrovniku je održan samit Kina i zemlje centralne i istočne Evrope 16+1, na kojem su učestvovali visoki državni zvaničnici zemalja koje ova Inicijativa obuhvata. Paralelno je organizovan poslovni forum, na kojem je razgovarano o inovacijama i industriji kao pokretačima rasta, prilikama za kreativne i industrije u turizmu, ulaganju i infrastrukturi, izvozu i e-trgovini. U radu poslovnog foruma učestvovali su predstavnici kompanija iz Crne Gore iz oblasti saobraćaja,turizma, ICT, šumarstva i građevinarstva.