You are here

Susret sa preduzećima iz Koruške

02/10/2012

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa  Ambasadom Austrije u Podgorici, Kancelarijom Privredne komore Austrije i Privrednom komorom Koruške, organizovala je 2. oktobra 2012. godine poslovni forum Crna Gora – Koruška. Iskazano je interesovanje za unapredenje privredne saradnje prvenstveno u oblastima energetike, turizma i zaštite životne sredine, a posebno upravljanja otpadom.

U radu foruma ucestvovali su Velimir Mijuškovic, predsjednik Privredne komore Crne Gore, Franz Pacher, predsjednik Privredne komore Koruška, Miomir Mugoša, gradonacelnik Podgorice, predstavnici komora Crne Gore i Koruške i brojni privrednici.
Potsjetivši na izuzetno dobru dugogodišnju medukomorsku saradnju Crne Gore i Austrije, Velimir Mijuškovic, predsjednik Privredne komore Crne Gore je izrazio ocekivanja da ce prva posjeta privrednika iz Koruške rezultirati otpocinjanjem novih poslova u Crnoj Gori, ili  samostalno, ili kroz saradnju sa nekim od domacih prvrednika. Što se tice oblasti u kojima Crna Gora ima izuzetnu mogucnost da se razvije, oslanjajuci se na prirodne predispozicije, Mijuškovic je pomenuo energetiku, istakavši da imamo izuzetan vodni potencijal, potom, dovoljno suncanih dana u godini da bi se mogli usmjeriti i na proizvodnju dijela energije iz tog resusa. Takode, po kapacitetima, vjetar i biomasa, ne zaostaju za nevedenim izvorima, saopštio je predsjednik Komore.
,,Zaštita životne sredine, a u prvom redu upravljnje otpadom su takode odlicno polazište za gradenje saradnje i privlacenje investicija. Cijeneci vaše bogato iskustvo, smatram jednako dobrodošlim znanje i investicije sa vaše strane u ovu oblast. Vjerujem da se tu može dobra šansa pronaci u saradnji kroz javno-privatno partnerstvo. Uz to, preduzeca komunalne privrede su još uvijek neprivatizovana i ocekuje sa da u skoroj buducnosti otpocne proces njihove privatizacije, što bi mogla biti odlicna prilika za investitore“, rekao je Mijuškovic.
Velike mogucnosti za saradnju predsjednik Mijuškovic vidi i u oblasti turizma, i to u prvom redu, planinskog. ,,Siguran sam da medu vama i vašim kolegama postoje oni koji bi bili spremni ulagati u planinski turizam u Crnoj Gori, uz dobre uslove koje naša zemlja nudi stranim investitorima“, rekao je on.
Mijuškovic se osvrnuo na trenutnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i istakao da je: ,,Crna Gora od sticanja nezavisnosti 2006. godine, pa sve dok nije dospjela pod udar krize bilježila je zavidan ekonomski rast. Rast BDP-a išao je i do 10,7%. Nakon toga smo, kao i brojne ekonomije zabilježili snažan pad koji je bio 5,7%. Ipak, prva sagledavanja BDP-a za 2011. godinu kažu da bilježimo rast od 3,2%. Posebno zabrinjava  negativan spoljnotrgovinski bilans. Pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini je bila 24,3%, a za prvih osam mjeseci ove godine na nivou je od 19,8%. To znaci da smo zemlja sa izuzetnim stepenom zavisnosti od uvoza. Na žalost uvozimo i one proizvode koji se mogu proizvoditi u Crnoj Gori. Tu mislim i na brojne poljoprivredne proizvode, ukljucujuci i flaširanu vodu. Iz tog razloga bi nam bile nužne investicije u poljoprivrednu proizvodnju“.
Predsjednik Komore mogucnosti za proširivanje saradnje vidi i u poljoprivredi, a pogotovo proizvodnji zdrave hrane, kao i u sektoru malih i srednjih preduzeca,koja su  generator novog zapošljavanja i ekonomskog rasta.
On je govorio i o trgovinskoj saradnji Crne Gore i Austrije isticuci da ucešce Austrije u ukupnoj robnoj razmjeni Crne Gore posljednjih godina opada. Uvoz za osam mjeseci tekuce godine iznosi 22,6 miliona eura, a izvezeno je roba u vrijednosti svega 2 miliona eura, odnosno 0,8 odsto ukupnog crnogorskog izvoza.
Što se stranih direktnih investicija iz Austrije tice one su  od 2003–2011. godine iznosile  370,8 miliona eura.
Obracajuci se ucesnicima foruma Franz Pacher, predsjednik Privredne komore Koruška, je porucio da su veoma zainteresovani da prodube ekonomsku saradnju sa kompanijama iz Crne Gore.
Ucestvujuci u radu ovog sasatanka dr Miomir Mugoša, gradonacelnik Podgorice, je potencirao da ocekuje saradnju sa austrijskim kompanijama u realizaciji veoma znacajnih infrastrukturnih projekata, kroz privatno javno partnerstvo. Ovo tim prije što podgoricka firma Deponija doo vec ima dobra iskustva u saradnji sa respektabilnom koruškom kompanijom Krušic. S tim u vezi Mugoša je najavio da ce Krušic tokom ovog mjeseca u Podgorici otvoriti firmu – cerku.
,,Podgorica traži partnera za transfer kaptiranog gasa sa deponije u elektricnu energiju, a ova investicija vrijedi 100 miliona eura. Planiramo da na ovoj deponiji postavimo solarne ploce i na taj nacin ovu energiju transformišemo u elekticnu“, rekao je gradonacelnik Podgorice. Takode, Mugoša je podsjetio na gradnju uredaja za precišcavanje otpadnih voda sa pratecom kolektorskom mrežom, što je jedna od najznacajnijih infrastrukturnih investicija i cija je vrijednost 55 miliona eura. Ovaj projekat podržava Vlada Crne Gore, a za mjesec dana bice raspisan tender. Mugoša saradnju sa austrijskim kompanijama vidu i kroz realizaciju projekta koji se odnosi na sakupljanje i preradu plasticnih boca i guma i smatra da bi bilo svrsishodno formirati regionalni centar za ovu namjenu sa sjedištem u Crnoj Gori.
Ekonomske potencijale Crne Gore i Privrednu komoru predstavila je Tanja Radusinivic, savjetnica predsjednika Komore, a o ekonomiji Austrije govorio je Andreas Haidenthaler, trgovinski savjetnik u Ambasadi Austrije.
Nakon završetka plenarnog dijela foruma, Velimir Mijuškovic predsjednik PKCG, razgovarao je sa Franzom Pacherom, predsjednikom PK Koruške, Silke Guggenbichler, iz odjeljenja za spoljnu trgovinu i EU u Regionalnoj privrednoj komori Koruška i Joachimom Kostweinom, clanom nadzornog odbora WIFI Koruška i predstavnikom kompanije Kos- Mech GmbH.                                      
U bilateralnim razgovorima ucestvovali su predstavnici koruških kompanija iz sektora energetike, turizma, šumarstva, komunalija, poreskog konsaltinga,  proizvodaci i preradivaci plastike, hidrotehnickih sistema, gradevinskog materijala. Sa koruškim privrednicima razgovarali su predstavnici kompanija iz Crne Gore iz oblasti: gradevinarstva, špedicije, turistickih, uslužnih i komunalnih djelatnosti, saobracaja i predstavnici Glavnog grada, Nikšica, Danilovgrada i Kolašina. Oni su razmijenili informacije i iskazali interes za afirmaciju i unapredenje saradnje.