You are here

Trgovina u CEFTA regionu – Zeleni CEFTA koridori

10/04/2020

Na sastanku CEFTA koordinacionog tijela kojem su pored CEFTA Strana, ucestvovali i CEFTA Sekretarijat, Sekretarijat TCT i predstavnici WB CIF-a dogovoreno je sljedece:

  • Usvojena je Lista prioritetnih roba (Prilog 1)

Radi pojasnjenja, tzv. “green lines” su otvorene za sva teretna vozila koja prevoze bilo koju vrstu robe. Utisak privrednika bio je da, ako robe nisu na listi prioriteta, nece proci na granicnim prelazima. Stoga je bilo potrebno pojasniti da sva roba prolazi kroz green lines, dok se proizvodi sa liste tretiraju kao prioritet u rjesavanju humanitarnih potreba.

Dogovorena Lista je kreirana na osnovu WCO liste sanitetskih roba i preporuka EU. Ista se može prosiriti u svakom momentu, a bice i sastavni dio SEED-a (sistematska razmjena elektronskih podataka) u kojem su za sada uključene carinske administracije CEFTA Strana.

  • Pre-arrival informacije o posiljkama ce se razmjenjivati sa granicnim inspekcijama (sanitarnim, fitosanitarnim i veterinarskim inspekcijama) od strane carinskih uprava dan prije dolaska posiljke.

Trenutno prikupljamo kontakt podatke nadleznih inspekcija na definisanim granicnim prelazima koje ce UC obavjestavati o prethodno navedenom.

Generalni zakljucak je da ove mjere nisu prouzrokovale velike smetnje u trgovini izmedju CEFTA Strana, a postignut je dogovor o sljedecem:

  • Da se objave informacije na CEFTA web stranici o sanitarnim mjerama (Prilog 2) kako bi se privrednici upoznali s istima
  • Da se redovno razmjenju informacije o svim izmjenama u pogledu primjene sanitarnih mjera
  • Da se usvoje preporuke koje bi omogucile zajednički pristup za vozače kamiona i ostale učesnike u prevozu tereta. CEFTA Sekretarijat je poslao predlog na temelju EU preporuka (Prilog 3).

Uprava carina Crne Gore je pripremila  instrukciju o postupanju sa robom sa liste prioritetnih roba (prilog 4).