You are here

Trgovinske olakšice su potreba poslovne zajednice

21/09/2018

Članovi državno-privredne delegacije Kosova, u okviru dvodnevne posjete našoj zemlji, 21. septembra 2018. godine razgovarali su sa Ljiljanom Filipović, potpredsjednicom Privredne komore Crne Gore i njenim saradnicima. Razmatrana je uloga ove poslovne asocijacije u kontekstu Sporazuma o trgovinskim olakšicama i Dodatnog protokola 5.

Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore je navela da od ovog Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije i Protokola 5 CEFTA sporazuma, poslovna zajednica ima velika očekivanja.

- Očekujemo da će njihovom primjenom doći do smanjenja trgovinskih troškova, redukovanja vremena zadržavanja na granici i unaprijeđenja koordinacije i efikasnosti organa nadležnih za prekogranično kretanje robe. Transparentno, pouzdano i predvidljivo okruženje za međunarodnu trgovinu je potreba poslovne zajednice. U konačnom, očekivani rezultat je u poboljšanju konkurentnosti i efikasnosti, kako privatnog, tako i javnog sektora, što znači i bolji kvalitet života, kazala je Filipović.

U namjeri da daju jasan doprinos stvaranju takvog poslovnog okruženja, dodala je Filipović, predstavnici privrede u Crnoj Gori su se aktivno uključili u rad Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice, kao i u pripremu Strategije koja predstavlja plan aktivnosti do pune primjene Sporazuma.

- Mi smatramo, a i prema ocjenama međunarodnih institucija, - sastav i funkcionisanje Nacionalnog komiteta za trgovinske olakšice Crne Gore, predstavlja primjer dobre prakse kada je riječ o unapređenju dijaloga između privatnog i javnog sektora – navela je Ljiljana Filipović.

Miljan Šestović, šef kabineta predsjednika Komore prezentovao je pozitivno iskustvo našeg Odbora špeditera koje su ostvarili, kako u međusobnoj, tako i u komunikaciji sa donosiocima odluka. To je uticalo na rješavanje ključnih problema i poboljšalo rad u ovoj djelatnosti.

Gosti sa Kosova su istakli da će, razmjenom iskustava sa Privrednom komorom Crne Gore, koristiti dobru praksu najstarije crnogorske poslovne organizacije kad je riječ o udruživanju privrede, o artikulisanju njenih zahtjeva i partnerskom odnosu sa donosiocima odluka. Naglasili su da im je potrebna jaka i dobro organizovana Privredna komora, poput crnogorske. Samo takva poslovna asocijacija može biti biti logistika i servis tamošnjim kompanijama. Oni su takođe predstavili djelatnost i aktivnosti njihove komore. Predstavnici kosovske delegacije su informisali o načinima kako oni pomažu svoje kompanije u trgovinskoj razmjeni sa inostranstvom odnosno u primjeni Sporazuma o trgovinskim olakšicama.

Na sastanku je apostrofiran problem netarifnih barijera, govoreno o niskoj trgovinskoj razmjeni i načinima kako je povećati u interesu obje zemlje, a potencirana je i zaštita malih proizvođača. Trgovinska razmjena između dvije zemlje iznosi oko 15 miliona, te je zato, u cilju povećanja međusobnog prometa roba i usluga, neophodno osnažiti saradnju privrednih kolektiva obje zemlje. Rečeno je i to da u trgovinskoj razmjeni ključnu ulogu imaju dobar poslovni odnos i dogovor zmeđu aktera ove izuzetno važne oblasti.