You are here

Uloga komora u internacionalizaciji ekonomija

25/04/2017

Hrvatska gospodarska komora organizovala je 25. aprila 2017. godine u Opatiji okrugli sto „Uloga komora u internacinalizaciji ekonomija u Jugoistočnoj Evropi”, u saradnji sa projektom DIHK CEFTA koji pruža podršku radu Komorskog investicionog foruma. U radu skupa su učestvovali predstavnici državnih i privrednih institucija zemlje domaćina i predstavnici privrednih komora jugoistočne Evrope.

Razgovarano je o modelima ekonomske diplomatije i njihovim prednostima, te ocijenjeno da privredne komore u ovoj oblasti imaju značajno mjesto. Teme okruglog stola bile su ekonomska diplomatija, sa aspekta istorijskog pregleda, različitih subjekata, modela i usluga, te stanja ove oblasti u zeljama jugoistočne Evrope. U ime Privredne komore Crne Gore govorio je Željko Baltić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju.

Predstavnici komora, članica Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana su prezentovali ulogu ovih poslovnih asocijacija i drugih institucija u oblasti ekonomije kao i saradnju sa resornim ministarstvima i vladama.

Na okruglom stolu je zaključeno da je internacionalizacija neizostavan dio savremenog poslovanja.

Svaka država ima svoj model ekonomske diplomatije koji zavisi od njene veličine i snage. Komore bi trebalo da budu jedan od najvažnijih aktera s obzirom na ulogu koju imaju, a to je zaštita nacionalnih ekonomskih interesa te promocija izvoza i ulaganja.

U odnosima sa inostranstvom važno je izgraditi svojevrsno javno-privatno partnerstvo što je ključ uspjeha u međunarodnom okruženju.

Preduslov snažne ekonomske diplomatije, bez obzira na model, zapravo su ekonomija i stabilni uslovi poslovanja.

Svaki model ekonomske diplomatije koji pojedinačne zemlje primjenjuju može se oplemeniti, nadograditi. Ono što je dobro treba zadržati, ali i pratiti trendove, a privredne komore u tom dijelu treba neizostavno konsultovati. Takođe, kroz saradnju privrednih komora treba realizovati edukaciju i trening osoblja koji je u sistemu ekonomske diplomatije.