You are here

Važna uloga Komore u primjeni S3 strategije

04/02/2019

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić sastao se 4. februara 2019. sa predstavnicima Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) Evropske komisije. Razgovarano je o dosadašnjem učešću Privredne komore u procesu donošenja Strategije pametne specijalizacije, kao i njenom budućem angažmanu.

Zajednički istraživački centar je služba Komisije za nauku i znanje koja zapošljava istraživače kako bi se obezbijedilo nezavisno naučno savjetovanje i podrška politici EU. Posebno su angažovani u donošenju i realizaciji strategija pametne specijalizacije, kao okvira za strateški pristup ekonomskom razvoju zemalja ili regiona putem ciljne podrške istraživanjima i inovacijama kako bi se one implementirale u privredi.

Saveljić je sagovornike upoznao sa strukturom Privredne komore Crne Gore i zakonskim okvirom u kojem djeluje. Govoreći o aktivnostima Komore u procesu donošenja S3 strategije, istakao je da je ona imala ključnu ulogu u procesu preduzetničkog otkrivanja i bila partner Ministarstvu nauke u realizaciji brojnih radionica na kojima je učestvovalo oko 150 privrednika, inače članica udruženja ove asocijacije.

- Privredna komora Crne Gore je dala doprinos donošenju Strategije kroz angažman njene Stručne službe i, posebno, učešće preduzeća koja su prepoznala značaj aktivnog uključivanja u donošenje ovog dokumenta - rekao je Saveljić.

Čarlina Vičeva, zamjenica generalnog direktora Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije saopštila je da je od Ministarstva nauke dobila informaciju o značaju Komore u navedenim procesima.

- Neophodno je da Komora ostane uključena u započete procese i nakon usvajanja S3 strategije, tokom svih faza implementacije - naglasila je Vičeva.

Tokom sastanka je razgovarano o mehanizmu S3 strategija na nivou Evropske unije i neophodnosti da sve zemlje i regije, povezivanjem nauke i privrede, ostvare sinergetski efekat na jedinstvenom tržištu, čiji će dio biti i Zapadni Balkan. Finansijska podrška za istraživanje i nauku biće obezbijeđena, kako je rečeno, samo za one projekte koji imaju direktan uticaj na ekonomski razvoj i mogu pokrenuti lanac vrijednosti u okviru nacionalne ekonomije i prekogranične saradnje.

Podsjetimo, Crna Gora se procesom preduzetničkog otkrivanja opredijelila da definiše prioritetne privredne oblasti i to su: novi materijali i održive tehnologije, održivi i zdravstveni turizam, održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost i ICT kao horizontalni prioritetni sektor koji povezuje sve ostale definisane oblasti.

Air Jordan Sneaker