You are here

Zasijedali EPP i Skupština Eurochambres

13/06/2018

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić je učestvovao na Evropskom parlamentu preduzeća i Plenarnoj skupštini Eurochambresa koji su se, zbog aktuelnog predsjedavanja Bugarske Evropskom unijom, održali 11. i 12. juna 2018. godine u Sofiji.

Evropski parlament preduzeća raspravljao je o jedinstvenom tržištu EU, trgovini i investicijama, malim, srednjim preduzećima i preduzetništvu, te na temu „Ljudi – budućnost Evrope”. O navedenom je razgovarano sa aspekta Evropske unije, vlada zemalja članica, privrednih komora i preduzeća uz osvrt na aktuelna dešavanja na globalnom planu, kao što su uvođenje carina SAD na evropsku robu i najave recipročnih mjera, koheziona politika EU i bolje artikulisanje glasa biznis zajednice i smanjenjenja administrativnih barijera za privrednike.

Nakon bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom, čiji je ključni moto bio „jedinstvo Unije“ najavljeno je da će prioriteti austrijskog, od jula ove godine, biti usmjereni na stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta i njegovu regulaciju, te zaštitu trgovine kroz borbu protiv protekcionističkih politika.

Na Plenarnoj skupštini Eurochambresa, pored usvajanja budžeta i zaključaka sa prethodne sjednice, bilo je riječi o reformskim procesima unutar ove asocijacije, predstojećim projektima koji u pravcu stvaranja poslovnih veza izvan jedinstvenog tržišta, te odnosu biznis zajednica prema budućnosti Evrope. Eurochambres je Unija evropskih komora, osnovana 1958. godine i zastupa interese oko 20 miliona preduzeća kroz 46 komora članica.