You are here

Najave

Format: 2017-02-21
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori
Projekat Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj GoriPrivredna komora Crne Gore objavljuje:JAVNI POZIVza pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Komorom za ekonomski razvoj Monaka, a u okviru zvanične državne posjete Kneževini Monako, planira da organizuje Poslovni forum i susrete  privrednika Crne Gore i Monaka, koji će se održati 10.marta 2017. godine sa početkom u 10,00 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Udruženja za turizam Privredne komore Srbije i Privredne komore Crne Gore, u okviru Međunarodnog sajma turizma u Beogradu, organizuju drugi Forum za koji je delegirana tema: Unapređenje saradnje Republike Srbije i Crne Gore u oblasti turizma.Forum će se održati drugog dana...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
B2B konferencija industrije zdravstvenog turizma - Rovinj
U Rovinju, Hrvatska, će se, od 28. februara do 2. marta 2017. godine, održati B2B konferencija industrije zdravstvenog turizma.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Centar za inovacije i poslovno kreiranje koje je organizovano od strane Tehničkog univerziteta u Minhenu, raspisuje poziv za učešće zainteresovanim kandidatima za pohađanje interaktivne radionice u trajanju od tri mjeseca. Radionica ima za cilj da prenese znanja iz oblasti...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Nagrada PKCG za 2016. godinu - Konkurs
Na osnovu člana 8 Pravilnika o nagradama Privredne komore Crne Gore, objavljuje seKONKURS ZA DODJELU NAGRADA PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE ZA 2016. GODINU>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Evropska komisija (EK) i  Evropska agencija za mala i srednja preduzeća (EASME) su pokrenule pilot projekat “Ready2GO” čiji je cilj da se podrže evropska MSP da se internacionalizuju i postanu aktivna na pet ciljanih tržišta trećih zemalja.Projekat Evropske...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Druga Ljetnja škola Energetske zajednice
Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu-Enregetska Efikasnost (ORF-EE), implementiran od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), zajedno sa Energetskom zajednicom (EnC), organizuje EnC ljetnu školu 2017.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
renexpo
4. RENEXPO® Water and Energy sajam na teme vode i energije, održaće se od 25 - 27. aprila 2017. godine, u Belexpocentru u Beogradu. Tom prilikom međunarodnoj publici će biti predstavljene investicione mogućnosti u regionu u oblasti bioenergije, hidro energije,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma organizuje okrugli sto: “Uticaj obaveza iz Poglavlja 27 na crnogorsku privredu”, koji će se održati 17. februara 2017. godine, sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama Privredne komore ...>>

Pages