You are here

Najave

Format: 2017-03-28
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća organizuje konferenciju „Transparentnost u funkciji balansiranog razvoja zajedničke ekonomije“ koja će se održati u Budvi, 19.aprila 2017. godine. Konferencija je podržana od strane...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom carina i Upravom inspekcijske poslove organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Industrija metala u Crnoj Gori - stanje i pravci razvoja
Privredna komora Crne Gore organizuje okrugli sto na temu Industrija metala u Crnoj Gori - stanje i pravci razvoja, koji će se održati 29. marta sa početkom u 10 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Srbije organizuje poslovno - privredni Forum na temu  "Unapređenje regionalne saradnje u oblasti turizma" koji će se održati za vrijeme Sajma turizma u Nišu, 31. marta 2017. godine, u 10 časova, prostorije hale Čair, VIP sala-1 sprat. Nakon plenarnog dijela...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Druga Ljetnja škola Energetske zajednice
Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu-Enregetska Efikasnost (ORF-EE), implementiran od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), zajedno sa Energetskom zajednicom (EnC), organizuje EnC ljetnu školu 2017.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Regionalnim centrom za održivu proizvodnju i potrošnju (SCP/RAC) u okviru Mediteranskog akcionog plana Programa za životnu sredinu UN-a (UNEP/MAP) organizuje okrugli sto sa temom: Nacionalna...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Program XPRENEUS - POZIV
Centar za inovacije i poslovno kreiranje, osnovan pri Tehničkom univerzitetu iz Minhena, u saradnji sa  kompanijom IBM, programom Hainz Nixdorf i Vladom Njemačke, pokrajine Bavarske, raspisuje POZIV zainteresovanim kandidatima za učešće u programu, koji ima za cilj da poslovne...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 45/05, 75/10, 38/12 i18/14) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori
Projekat Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj GoriPrivredna komora Crne Gore objavljuje:JAVNI POZIVza pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
renexpo
4. RENEXPO® Water and Energy sajam na teme vode i energije, održaće se od 25 - 27. aprila 2017. godine, u Belexpocentru u Beogradu. Tom prilikom međunarodnoj publici će biti predstavljene investicione mogućnosti u regionu u oblasti bioenergije, hidro energije,...>>

Pages