You are here

Najave

Format: 2021-09-17
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Obuka i polaganje ispita za vozače i menadžere
Centar za edukaciju će organizovati sledeće:on-line obuku za vozače i menadžere, 14,15. i 16 jula 2021 godine sa početkom u 10hpolaganje ispita za vozače i menadžere u utorak 20. jula 2021 godine u Privrednoj Komori Crne Gore u Podgorici (ul. Novaka Miloševa 29)...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odluka o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Privredne komore Crne Gore
Na osnovu člana 40 stav 4 Statuta Privredne komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 20/18, 81/18, 58/19, 11/20 i 13/20), Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 15.06.2021. godine, donio jeODLUKU o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Privredne...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razvojna  banka  Katara u saradnji sa EEN Katar,  a u koorganizaciji sa Privrednom komorom Crne Gore članicom EEN mreže, organizuje 13-15. jula 2021. godine online poslovne susrete, koji su dio trećeg izdanja “Qatar Matchmaking Event 2021”.Cilj poslovnih online...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Finalna konferencija projekta BRE biće održana 12. jula sa početkom u 10h, oon-line putem. BRE projekat  je kofinansiranog od strane Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro programa 2014-2020. Cilj projekta je formiranje prvog transnacionalnog poslovnog registra,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Javni poziv za kandidovanje proizvoda za prodaju u Paviljonu Crne Gore na izložbi Expo 2020 Dubai
U skladu sa Odlukom o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi ‘’EXPO 2020 Dubai’’, Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisalo je Javni poziv za kandidovanje proizvoda za prodaju u Paviljonu Crne Gore na izložbi Expo 2020 Dubai.Detaljnije na...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa partnerima u Italiji i Albaniji, a u okviru projekta BRE (Jačanje poslovnih registara), koji se finansira iz programa prekogranične saradnje Interreg Italija-Albanija-Crna Gora, organizuje B2B susrete 8. i 9. jula 2021. godine.Pomenuti B2B...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ko može učestvovatiPreduzeća iz sektora agro-proizvodnje, prehrambenog sektora i drugi industrijski sektori (osim usluga) mogu učestvovati putem iskazivanja interesa. To se odnosi na:preduzeća koja  vec imaju izvozno poslovanje  ali žele da nauče više o tome kako mogu da...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji Upravom prihoda i carina, u četvrtak 01.07.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje okrugli sto na temu: Početna iskustva u implementaciji Zakona o...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa udruženjem privrednika Biznis Forum Ulcinj i poslovnim udruženjem ESNAF iz Prizrena, 1. jula 2021. godine, sa početkom u 12.30h u Kristalnoj dvorani, Hotel Hilton organizuju Poslovni forum Crne Gore i Kosova.Cilj Foruma je unapređenje...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Završna konferencija projekta HISTEK biće održana 29. juna o.g. on-line putem.Projekat HISTEK (High specialized techiciansin KETs – visoko obučeni tehničari za ključne napredne tehnologije) implementiran je i finansiran kroz Program prekogranične saradnje Interreg Italija –...>>

Pages