You are here

Najave

Format: 2020-09-25
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
X sjednica Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva
U ponedjeljak, 30. juna 2014. u 11 časova održaće se X sjednica Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
X sjednica Odbora šumarstva...
Sjednica Odbora udruženja šumarstva, drvne i papirne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti će se održati u petak, 27.06.2014. godine, sa početkom u 11.00 časova.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Stručni skup - Održavanje mašina i opreme, Budva
Obavještavamo vas da se od 23. do 26. juna 2014. godine u Budvi održava stručni skup "Održavanje mašina i opreme", sa nizom pratećih seminara.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Udruženje zaštite na radu Crne Gore i Privredna komora Crne Gore organizuju dvodnevni Seminar za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu i za stručna lica koja su ispit položila 2013. i 2014. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Fokus grapa - Žene preduzetnice
Crna Gora je jedna od zemalja koja je uključena u nacionalne konsultacije o razvojnim ciljevima nakon 2015. godine. Taj proces, koji se vodi uz podršku UN, dio je globalne diskusije putem koje su ljudi iz čitavog svijeta pozvani da pomognu državama članicama da oblikuju budući...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Savezom Sindikata Crne Gore i Ministarstvom prosvjete Crne Gore , organizuje okrugli sto :>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica Odbora Udruženja poljoprivrede
Sjednica Odbora Udruženja poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije će se održati u srijedu 18. juna 2014. godine, sa početkom u 11 sati.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Konferencija - Preduzetništvo i inovacije kao preduslov ekonomskog razvoja
Ekonomski fakultet Crne Gore sa Privrednom komorom Crne Gore kao partnerom i uz podršku Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore,  Ministarstva nauke, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Projekat „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj klastera“ koji realizuje Ministarstvo ekonomije, Organizacija Ujedinjenih Nacija za Industrijski Razvoj (UNIDO) i program Ujedinjenih Nacija za Razvoj (UNDP), a finansira EU, u saradnji sa...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sjednica će se održati u ponedeljak, 16.06.2014. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Privredne komore Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II-Podgorica.>>

Pages