Premijer sa privrednicima 2016

Undefined
Fotografija: 
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Naslov: 
Premijer sa privrednicima 2016
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Crnogorska privreda u 2014.

Undefined
Fotografija: 
Naslov: 
Crnogorska privreda u 2014.
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Društveno odgovorno poslovanje

Montenegro
Fotografija: 
Naslov: 
Društveno odgovorno poslovanje
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Razgovor predstavnika energetskih sektora Crne Gore i Bugarske

- Zastupamo nekoliko bugarskih kompanija, a među njima i predstavništvo jednog od najvećih svjetskih gasnih polja - Levijatan u Izraelu. Sa tog polja može se snabdijevati čitav svijet komprimovanim prirodnim gasom (CNG). Ukoliko postoji interesovanje u Crnoj Gori, možemo organizovati snabdijevanje pod konkurentnim uslovima o kojima se može dodatno razgovarati. Nadamo se uspostavljanju saradnje sa lokalnim partnerima– istakao je Stankov, dodajući da je riječ o gasu koji prolazi kroz bugarski gasovod i ima sertifikat o porijeklu.

Komercijalni direktor kompanije INA Crna Gora Draško Striković kazao je da u ponudi trenutno nemaju ovu vrstu gasa, ali da postoji interesovanje na tržištu.

- Ovo je ograničeno tržište za CNG, ali je INA zainteresovana da u budućnosti bude uključena u ovaj posao. Zato želimo da uspostavimo komunikaciju sa kompanijama-potencijalnim partnerima – naveo je Striković.

Generalni direktor Uniprom KAP-a Nebojša Dožić kazao je da je ovoj kompaniji potrebno 100 MW energije, te da u ovom trenutku troši 220.000 kubika gasa mjesečno za te potrebe. Uvoznici su tečnog (LNG) i komprimovanog prirodnog gasa (CNG). Prema njegovim riječima, cijena LNG-a je znatno povoljnija nego u 2019. godini, ali su problem visoki transportni troškovi.

- Crna Gora je za vas malo tržište, ali bi bilo isplativo da ovdje izgradite elektranu na gas. Uniprom KAP ima neophodnu infrastrukturu koju bi ustupio za taj posao. Iz elektrane bismo tražili 100 MW struje pod povoljnim uslovima, dok ostatak proizvedene energije, oko 600 MW biste mogli izvesti – rekao je Dožić, apostrofirajući benefite za poslovanje i saobraćajnu povezanost industrijske zone KAP-a.

Dožićev predlog je naišao na interesovanje gosta iz Bugarske.

U razgovorima su učestvovali predstavnici Privredne komore – sekretar Odbora udruženja energetike i rudarstva Ranko Vukmirović, samostalna savjetnica u Sektoru za međunarodnu saradnju Tamara Milunović Ivanović, kao i druga sekretarka Ambasade Bugarske Elitsa Peeva.

Montenegro
Fotografije: 
Razgovor predstavnika energetskih sektora Crne Gore i Bugarske
Razgovor predstavnika energetskih sektora Crne Gore i Bugarske
Razgovor predstavnika energetskih sektora Crne Gore i Bugarske
Kratak opis: 

Yordan Stankov, direktor bugarske kompanije DMT koja se bavi energetskim i fasiliti menadžmentom, razgovarao je 9. jula 2020. godine u Privrednoj komori Crne Gore sa predstavnicima energetskog sektora naše zemlje o mogućnostima uspostavljanja saradnje.

Kategorija članka: 

Mjere, pravila i preporuke NKT-a / 9. jul 2020. godine

OPŠTE MJERE ZAŠTITE – ZAŠTITNE MASKE 

1. Obavezno je nošenje zaštitnih maski za:

- zaposlene i pacijente u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama;

- zaposlene u javnim i privatnim ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj djece, odraslih i starih lica;

- zaposlene u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja u kojima se neposredno pružaju usluge građanima;

- zaposlene i korisnike usluga u ustanovama kulture (biblioteke, arhivi, muzeji i galerije);

- lica u vjerskom objektu, osim vjerskih službenika koji učestvuju u vršenju vjerskih obreda;

- zaposlene i korisnike usluga u šalter salama državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne uprave, banaka, pošti i drugih pravnih lica u kojima se obavlja rad sa građanima;

- zaposlene i putnike u vozilima javnog prevoza (avion, voz, autobus, kombi, auto-taksi) i tokom boravka u zgradi aerodroma, autobuskih i željezničkih stanica, kao i tokom prevoza zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe;

- vozače i putnike u putničkom motornom vozilu (osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva);

- zaposlene u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i zaposlene koji pružaju ugostiteljske usluge na kupalištima i plažama;

- zaposlene i potrošače/posjetioce u objektima u kojima se obavlja trgovina (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri i sl.), uključujući i prodavce i potrošače na zelenim pijacama i štandovima/tezgama u zatvorenom prostoru;

- zaposlene koji obavljaju građevinske radove, tokom njihovog organizovanog prevoza od i do gradilišta, kao i tokom boravka i rada na gradilištu (osim tokom konzumiranja hrane, u vrijeme određeno za obrok);

- glavnog, odgovornog i druge inženjere tokom izvođenja građevinskih radova u zatvorenom prostoru;

- zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se pružaju zanatske usluge, servisiranje i održavanje opreme, alata, uređaja, motornih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina i tehnički pregled vozila;

- zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se pružaju frizerske i kozmetičke usluge. U slučaju da se korisniku pruža usluga brijanja ili kozmetičkog tretmana na licu, kada korisnik ne nosi masku, zaposleni je dužan da osim zaštitne maske nosi i vizir ili naočare, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

- zaposlene i igrače u objektima u kojima se priređuju igre na sreću (kazina, kladionice i kockarnice);

- zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se vrši iznajmljivanje vozila (rent-a-car);

- zaposlene i korisnike usluga u prostorijama za teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita (auto škole). 

Poslodavaci su obavezni da za zaposlene, tokom rada u objektima, prostorijama i vozilima obezbijede korišćenje zaštitne maske.

JAVNA OKUPLJANJA

2. Zabranjeni su politički skupovi na otvorenim javnim mjestima;

3. Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima;

4. Zabranjeni su vjerski skupovi na otvorenim javnim mjestima osim na površinama pripadajućih vjerskih objekata; i

5. Zabranjena su primanja saučešća. Sahrane se obavljaju isključivo u užem krugu porodice.

6. Zabranjeni su privatni skupovi (svadbe, maturske večeri, rođendani i sl.).Mjera se primjenjuje do 22. jula 2020, kada primjena može biti produžena.

7. Javna okupljanja u zatvorenom prostoru obavljaju se tako da na njima može biti najviše 200 lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra i drugih preporuka u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG.

- Uputstvo za javne događaje – okupljanja

- Uputstvo za vjerske objekte – crkve

- Uputstvo za vjerske objekte – džamije

- Uputstvo za svadbe i veselja

- Uputstvo za bioskope

- Uputstvo za dječije igraonice

- Uputstvo za domove za stare

UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ I PUTOVANJA

8. Unutrašnji putni, željeznički i pomorski saobraćaj obavlja se uz primjenu mjera prevencije u skladu sa uputstvima IJZCG.

- Uputstvo za autobuski prevoz

- Uputstvo za taxi prevoz

- Uputstvo za pomorski prevoz: obavezno nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u plovilu.

Zaposleni i putnici u vozilima javnog prevoza (avion, voz, autobus, kombi, taxi) obavezni su da nose zaštitne maske.

MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ I PUTOVANJA

9. Zabranjeno je državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.

10. Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu.

11. Međunarodni putnički željeznički saobraćaj je obustavljen.

12. Međunarodni putni, pomorski i vazdušni saobraćaj obavlja se sa državama i preko teritorije država sa „zelene liste“ koju čine: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija..

13.  Međunarodni vazdušni saobraćaj obavlja se i sa Ukrajinom i Bjelorusijom uz kontrolu putnika prilikom ukrcavanja i iskrcavanja i ispunjavanje drugih uslova koje propisuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

14. Vanlinijski saobraćaj sa državama koje nijesu na „zelenoj listi“ obavlja se na način da je unaprijed određena grupa putnika koja se prevozi od polazišta do odredišta. Isključuje se usputni ulazak i izlazak putnika.

ULAZAK U CRNU GORU – DRŽAVLJANI CG I STRANCI SA PREBIVALIŠTEM U CG

15. Ulazak u Crnu Goru omogućen je svakom državljaninu Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i strancu sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori:

- Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

- Uz negativan rezultat PCR, ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Žuta lista“: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kanada, Kosovo, Izrael i Singapur.

- Državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori ako ulazi u Crnu Goru iz neke od država izvan prethodne dvije liste država ili ako je u periodu od 15. dana prije ulaska do dana ulaska boravio u nekoj od država ili putovao kroz neku od država izvan prethodne dvije liste osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument) upućuju se po ulasku u karantin ili samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

ULAZAK U CRNU GORU – STRANCI

16.  Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sljedeće uslove: 

- Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

- Uz negativan rezultat PCR, ili ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Žuta lista“: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kanada, Kosovo, Izrael i Singapur.

Nije moguć ulazak u Crnu Goru rezidenata država izvan prethodne dvije liste osim ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa „zelene liste“. (države Evropske unije – Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska; i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija) i da u tom periodu nijesu posjećivali države izvan ove liste.

Ulazak u Crnu Goru omogućava se vazdušnim saobraćajem rezidentima Ukrajine i Bjelorusije uz kontrolu putnika prilikom ukrcavanja i iskrcavanja i ispunjavanje drugih uslova koje propisuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

NAPOMENA: Prilikom ulaska posmatra se država čije je lice rezident, a ne država čiji je državljanin ako nije riječ o istoj državi. Na primjer: Državljanin zemlje izvan liste sa urednim boravkom u državi sa liste tretira se kao državljanin države sa liste jer je rezident države sa liste.

ULAZAK U CRNU GORU – IZUZETAK – POSEBNE KATEGORIJE

17. U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes. Posebni uslovi ulaska i kretanja kroz Crnu Goru Institut za javno zdravlje propisuje za:

- Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;

- Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;

- Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija

- Određene kategorije putnika u tranzitu;

- Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).

ULAZAK U CRNU GORU – IZUZETAK – GENERALNA AVIJACIJA

18.  Omogućen je ulazak stranih državljana koji u Crnu Goru dolaze nekomercijalnim avio saobraćajem bez obzira na to iz koje države dolaze, uz poštovanje sljedećih privremenih mjera:

- Ukoliko vazduhoplov dolazi iz neke od država sa „zelene liste“ nema dodatnih ograničenja prilikom ulaska.

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

- Ukoliko vazduhoplov dolazi iz neke od država izvan prethodne liste putnici i posada moraju prilikom ulaska u Crnu Goru posjedovati negativan PCR, ELISA ili ECLIA test na COVID-19 ne stariji od 72 sata. Prema ovim putnicima se nakon ulaska u Crnu Goru preduzimaju mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta javno zdravlje Crne Gore. Za dolazak/odlazak putnika od putničkog terminala do smještaja potrebno je organizovati poseban transport, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Prilikom boravka u hotelskom ili drugom smještaju putnici su u obavezi da primjenjuju preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

TRANZIT REZIDENATA BIH, KOSOVA I ALBANIJE KROZ CRNU GORU

19. Omogućen je tranzit rezidenata susjednih država „žute liste“ (Bosna I Hercegovina, Kosovo, Albanija) kroz Crnu Goru između zemalja „žute liste“ bez obaveze posjedovanja PCR, ELISA ili ECLIA testa.

Tranzit se omogućava uz kontrolu vremena ulaska u Crnu Goru, prolaska kontrolnih punktova i izlaska iz Crne Gore, bez zadržavanja u Crnoj Gori.

GRANIČNI PRELAZI

20. Svi granični prelazi za ulazak u Crnu Goru otvoreni su OSIM graničnih prelaza:

- Vraćenovići na putnom pravcu Nikšić – Bileća koji je zatvoren 27. februara zbog gradnje granične infrastrukture; i

- Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin, koji je zatvoren 20. juna radi suzbijanja prenošenja koronavirusa iz Republike Srbije.

21. Ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine NIJE MOGUĆ preko graničnih prelaza Šćepan Polje na putnom pravcu Plužine – Foča i Meteljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče.

Omogućen je na ovim prelazima izlazak putnika iz Crne Gore i promet robe u oba smjera.

PROMET I TRANZIT ROBE

22. Promet robe za potrebe Crne Gore kao i tranzit robe ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama IJZCG.

POSJETE LICIMA U BOLNICAMA

23. Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

POSJETE LICIMA LIŠENIM SLOBODE I LICIMA NA IZDRŽAVANJU KAZNE

24. Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda.

SPORT I REKREACIJA

25. Treninzi sportista (sportista amatera, profesionalnih sportista i sportista rekreativaca) i sportska takmičenja i turniri sportista u sportskom objektu (zatvorenom i otvorenom sportskom objektu - tereni i bazeni) organizuju se bez prisustva gledalaca/navijača, na način da su vlasnici i korisnici sportskih objekata i sportske organizacije u obavezi da obezbijede primjenu privremenih mjera, i to:

- Obaveznu dezinfekciju rekvizita za treninge, takmičenja i turnire i predmeta koji se zajednički koriste od strane sportista, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore; i

- Poštovanje mjera lične higijene - redovna higijena ruku, prije i nakon završene sportske aktivnosti.

KUPALIŠTA I PLAŽE

26. Privredna društava, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama obavezni su da poštuju odgovarajuće uputstvo IJZCG.

27. Korisnici neuređenih kupališta obavezni su da poštuju distancu od najmanje 2m, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva.

ZDRAVSTVO

28. U privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama zaposleni i pacijenti su obavezni da nose zaštitne maske

29. Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent 10m², uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata, da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije, kao i da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i Stomatološke komore Crne Gore.

30. Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da:

- Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata,

- Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom,

- Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

CENTRI ZA SOCIJALNI RAD

31. Prekida se rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad.

Mjera se primjenjuje do 22. jula 2020, kada primjena može biti produžena.

OBRAZOVANJE

32. Prekida se obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama kao i u predškolskim ustanovama

33. Tokom važenja mjere prekida obrazovno-vaspitnog rada u predškolskim ustanovama jednom od roditelja / staratelja / hranitelja / usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta predškolskog uzrasta obezbjeđuje pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenima u: zdravstvu, sudovima, državnom tužilaštvu, Agenciji za sprečavanje korupcije, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine, Direktoratu za državni trezor u Ministarstvu finansija koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa, koji je donijela Vlada Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanove za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja kao i u drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera.

34. Muzičke škole, škole stranih jezika, ustanove za obrazovanje odraslih i studentski domovi i ostale obrazovne ustanove čiji je rad omogućen dužni su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG.

- Uputstvo za muzičke škole

- Uputstvo za škole stranih jezika

- Uputstvo za ustanove za obrazovanje odraslih

- Uputstvo za studentske domove

PRIVREDA I PREDUZETNIŠTVO – TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

35. Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka.

Mjera se primjenjuje do 22. jula 2020, kada primjena može biti produžena.

36. Zabranjuju se na cijeloj državnoj teritoriji u ugostiteljskim objektima zabavno-muzički programi: koncerti, živi nastupi muzičara i grupa, nastupi DJ izvođača i slično.

Mjera se primjenjuje do 22. jula 2020, kada primjena može biti produžena.

37. Rad ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući ugostiteljske objekte na kupalištima i plažama ograničava se do 24:00.

- zabranjuje se na teritoriji opština: Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Andrijevica, Rožaje, Plav i Gusinje;

- ograničava se do 22:00 na teritoriji Glavnog grada Podgorice, Prijestonice Cetinje i opština: Plužine, Šavnik, Žabljak, Nikšić, Danilovgrad, Tuzi, Kolašin i Mojkovac;

- ograničava se do 24:00 na teritoriji opština: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

Mjera se primjenjuje do 22. jula 2020, kada primjena može biti produžena.

38. Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i pružanje ugostiteljskih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG:

- Uputstvo IJZCG za hotele

- Uputstvo IJZCG za ugostiteljske objekte

- Uputstvo IJZCG za privremene objekte za hranu i kafemate

PRIVREDA I PREDUZETNIŠTVO – TRGOVINA I ZANATI

39. Vlasnici/korisnici i upravljači trgovinskih objekata, preduzetnici koji pružaju zanatske i druge usluge obavezni su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG:

- Uputstvo IJZCG za trgovinu na malo

- Uputstvo IJZCG za tržne centre

- Uputstvo IJZCG za zatvorene tržnice

- Uputstvo IJZCG za frizerske i kozmetičke salone

- Uputstvo IJZCG za zanatske radnje i druge servise

- Uputstvo IJZCG za fitnes centre i teretane

PRIVREDA I PREDUZETNIŠTVO – IGRE NA SREĆU

40. Priređivači igara na sreću obavezni su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

POLJOPRIVREDA

41. Lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost obavezna su da se pridržavaju odgovarajućeg upustva IJZCG.

ŠALTERSKE SLUŽBE (DRŽAVNA UPRAVA, BANKE, POŠTA I SL.)

42. Državni organi, organi državne uprave i organa lokalne uprave, banke, pošta i druga pravna lica obavezna su da u šalter salama organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

BIBLIOTEKE, MUZEJI, GALERIJE I SL.

43. Ustanove kulture (biblioteke, arhivi, muzeji i galerije) obavezne su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

AUTO ŠKOLE

44. Pravna lica koja osposobljavaju kandidate za vozače (auto škole) obavezna su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

RENT-A-CAR

45. Pravna lica i preduzetnici koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) obavezna su da rad organizuju u skladu sa odgovarajućim uputstvom IJZCG.

GRAĐEVINARSTVO

46. Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da: - Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;- Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa;- Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl;- Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;- Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distance.

DRŽAVNA UPRAVA - DOKUMENTA 

47. Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave, privredna društva, javne ustanova i druga pravnih lica, preduzetnici i i fizička lica obavezna su da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim do 30. septembra 2020. godine ukoliko su ispunjeni ostali uslovi propisani zakonom.

48. Obaveza Uprave policije je da strance koji u Crnoj Gori borave na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad, a u skladu sa Zakonom o strancima moraju nakon boravka od tri godine napuštiti Crnu Goru, upiše u Registar boravaka do 90 dana (uz prekid kontinuiteta boravka, a bez obaveze stranca da napušti Crnu Goru, odnosno pribavlja vize).

49. Strancima kojima je u skladu Zakonom o strancima pravo na boravak do 90 dana istekao nakon 15. marta 2020. godine, omogućava se boravak u Crnoj Gori do 30. septembra 2020. godine.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U OPŠTINAMA PLJEVLJA, BIJELO POLJE, BERANE, PETNJICA, ANDRIJEVICA, ROŽAJE, PLAV i GUSINJE:

50. Zabranjen je rad ugostiteljskih objekata.

Mjera se primjenjuje do 22. jula 2020, kada primjena može biti produžena.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U OPŠTINAMA ROŽAJE I GUSINJE:

51. Zatvara se granični prelaz Vuča – Godovo na putnom pravcu Rožaje (Crna Gora) – Tutin (Srbija);

52. Zabranjeno je svim stanovnicima opština Rožaje i Gusinje napuštanje objekta stanovanja od 18:00 sati do 05:00 sati narednog dana;Izuzetno, ova zabrana za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opština Rožaje i Gusinje radi obavljanja poljoprivrednih radova na sopstvenom gazdinstvu, primjenjuje se u vremenu od 20:00 do 5:00 narednog dana, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme i obezbjeđivanje njihove fizičke distance, prilikom obavljanja poslova53. Zabranjen je međuopštinski javni i putnički saobraćaj iz opština Rožaje i Gusinje i ka opštinama Rožaje i Gusinje osim hitnih slučajeva i redovnih radnih aktivnosti.Mjere se primjenjuju u opštini Rožaje do 15. jula 2020, a opštini Gusnje do 17. jula 2020. Nakon toga primjena mjera može biti produžena.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U OPŠTINAMA PLJEVLJA, BIJELO POLJE, BERANE, ROŽAJE I GUSINJE:

54. Zabranjena su okupljanja u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);

55. Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;

56. Sahrane se obavljaju i saučešća se primaju samo u krugu uže porodice;

57. Zabranjen je prevoz u putničkom motornom vozilu više od dva odrasla lica u isto vrijeme, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

58. Zabranjeno je kretanje i zadržavanje više od dva lica na otvorenom javnom mjestu, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

59. Obavezno je korišćenje zaštitnih maski u zatvorenom i na otvorenom javnom mjestu. Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja;

60. Zabranjena su okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

PREPORUKE:

61. Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost da za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavi obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće.

Pri tome, treba da odrede radna mjesta za koje je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji vrše poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti I djelatnosti (telefonski, online ...)

62. Preporučuje se pored obaveznog nošenja zaštitnih maski u zatvorenom prostoru i nošenje maski na otvorenom prostoru u onim situacijama i mjestima kada nije moguće održđavanje fizičke distance.

Montenegro
Fotografije: 
Mjere, pravila i preporuke NKT-a
Mjere, pravila i preporuke NKT-a
Mjere, pravila i preporuke NKT-a
Kratak opis: 

Sve mjere primjenjuju se do prestanka opasnosti od širenja koronavirusa ili do promjene ili opoziva mjere, što NKT redovno objavljuje, osim mjera ispod kojih je naveden rok primjene.

Kategorija članka: 

On- Line obuka za vozače i menadžere

 - drugu on-line obuku (učenje na daljinu) za vozače i menadžere, 20, 21 i 22. jula 2020. godine sa početkom u 10h.

Ovaj vid on-line obuke (učenje na daljinu) omogućava kandidatima za programe osposobljavanja za programe menadžer-odgovorno lice u drumskom saobraćaju i profesionalnim vozačima da pristupe programima učenja i teoretske pripreme kroz učenje  na daljinu. 

Programe prati moderan način komunikacije uz primjenu tehnika učenja kao u okruženju učionice. Potreban i dovoljan uslov je da kandidat ima email adresu i jedan od uređaja od mobilnog telefona ili neki drugi uređaj kojim se može pristupiti na email adresu.

Kontakt telefoni: 020/241-050, mob 067/634-420.

Montenegro
Kratak opis: 

Centar za edukaciju će organizovati sledeće:

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Ponedeljak, Jul 20, 2020 - 10:00 to Wednesday, Jul 22, 2020 - 10:00

CONNECTO 2020 - ONLINE poslovni susreti

Događaj će započeti mini online konferencijom u utorak, 28.07.2020. u 11h nakon čega slijede online B2B susreti, 28.07. (13:30-16:00), 29.07. (10:00-17:00) i 30.07. (10:00-16:00).

Prilikom registracije, možete izabrati  jedan, dva ili sva tri dana za Vaše sastanke.

Sve što Vam je potrebno za učešće u ovom događaju je računar  ili mobilni uređaj (s funkcionalnom kamerom i mikrofonom), a sastanke ćete imati putem web B2B platforme i nema potrebe ni za kakvim posebnim softverom.

Učešće na ovim B2B susretima je besplatno.

Koji sektori?

Bilo da se bavite proizvodnjom, digitalnim uslugama ili turizmom - dobrodošli ste: IKT i telekomunikacije

  • Proizvodi i poluproizvodi od metala, drveta i plastike
  • Usluge inženjeringa, projektovanja i konsaltinga
  • Građevinska industrija
  • Industrijski i građevinski alati i mašine
  • Vinarstvo, poljoprivreda i hrana
  • Turizam, sport i rekreacija,

ali ne postoji ograničenje ni za predstavnike ostalih sektora.

Registracija i sve informacije možete dobiti na linku: connecto-2020.b2match.io

Montenegro
Kratak opis: 

INTERA Tehnološki park Mostar u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i drugim partnerima, a uz podršku Evropske poduzetničke mreže (EEN), organizuje ONLINE poslovne susrete pod nazivom CONNECTO 2020.

Kategorija najave: 
Fotografije: 
CONNECTO 2020 - ONLINE poslovni susreti
Vrijeme najave: 
Uto, Jul 28, 2020 (All day) to Thursday, Jul 30, 2020 (All day)

Balkathon-Smarten up for the future

Montenegro
Kratak opis: 

Regionalni Savjet za saradnju (RCC-Regional Cooperation Council) je službeno pokrenuo prvi regionalni događaj internetskog takmičenja pod sloganom „Balkathon-Smarten up for the future“. Balkathon će biti prilika za promociju digitalnih pametnih rješenja, kao i za umrežavanje mladih, startapova i sl. kako bi zajedno radili i smislili inovativne ideje i odgovorili na potrebe nakon pandemije.

Nadalje, ovo takmičenje će okupiti mlade inovativne ljude, startap kompanije, centre za digitalnu inovaciju, naučne parkove, univerzitete, mala i srednja preduzeća i druge različite učesnike sa zapadnog Balkana, kako bi zajednički radili i stvarali nove ideje i rješenja koja se mogu implementirati u cijeloj regiji.

Predložene teme za Balkathon su: pametni turizam, platforma za digitalno učenje i rješenja za plaćanja putem Interneta. Za svaku tematsku stavku pobjednicima će se osigurati nagrada u iznosu od 10 000 EUR.

Postupak registracije počeo je 1. jula 2020. godine i biće otvoren do 12. jula 2020. godine, u 12:00 časova.

Više informacija o registraciji i zahtjevima potražite na linku:

https://rcc.int/balkathon.

Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Sunday, Jul 12, 2020 - 07:45 to 10:45

Agrar: Sačuvana proizvodnja u izazovnim vremenima

Odbor je razmotrio Informaciju o privrednim kretanjima u agraru za period januar-jun 2020.godine. Prezentovano je istraživanje agencije IPSOS o preferencijama potrošača, diskutovano o projektima Kupujmo domaće i Domaći ukusi. Predstavljen je projekat FoodHub - Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika u oblasti bezbjednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Milutin Đuranović, a u radu su, pored članova, učestvovali potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, predstavnice Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - generalna direktorka Direktorata za poljoprivredu Radana Damjanović i načelnica Odjeljenja za ekonomske analize Kristina Lapčević, izvršni direktor IPSOS Strategic Marketing Vladimir Raičević, te prof. dr Aleksandra Martinović, UDG.

Generalna direktorka Direktorata za poljoprivredu Radana Damjanović ukazala je na aktivnosti Ministarstva u sektoru poljoprivrede i ribarstva tokom epidemije COVID 19.

Poljoprivreda i proizvodnja hrane su bili aktivni i nije bilo zastoja u poslovanju subjekata u ovoj oblasti. Prilikom donošenja privremenih mjera u cilju zaštite zdravlja građana i suzbijanja epidemije, ispoštovane su potrebe ovog sektora, kako bi poljoprivredni proizvođači nastavili započete i realizovali planirane aktivnosti u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

Vlada je 24. aprila usvojila Program podrške vrijedan 17 miliona eura, sa ciljem ublažavanja posljedica epidemije na ovaj sektor, od kojih je do sada realizovano 4,5 miliona. Riječ je o programu sačinjenom od devet mjera među kojima su one koje se odnose na intervencije na tržištu i kreditne linije IRF-a pod vrlo povoljnim uslovima.

- Ministarstvo je već početkom maja za više od šest hiljada poljoprivrednika avansno isplatila 80 odsto premija u stočarskoj i biljnoj proizvodnji. Uslijedila je jednokratna pomoć ribarima, plaćeni doprinosi osiguranicima u poljoprivrednoj djelatnosti, isplaćena još jedna staračka naknada korisnicima – navela je Damjanović.

Kreditnim linijama podržano je blagovremeno izmirenje obaveza trgovinskih firmi prema poljoprivrednim proizvođačima, a kreirani su povoljni krediti Investiciono razvojnog fonda za poljoprivredu i ribarstvo, a resorno Ministarstvo subvencioniše kamatu tokom grejs perioda.

- Najvažniji i najizazovniji za sprovođenje je Program intervencija na tržištu, sa nizom mjera čiji je cilj stabilizacija tržišta, nesmetan nastavak proizvodnje i očuvanje dohotka poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. Usljed okolnosti u kojima se su se našli crnogorsko društvo ali i čitav svijet, došlo je do smanjenja plasmana poljoprivrednih proizvoda. Desetkovana je potrošnja poljoprivrednih proizvoda kroz turizam. Zbog toga je i predviđen ovaj poseban program mjera koji podrazumijeva povlačenje i skladištenje viškova poljoprivrednih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i akvakulture – rekla je predstavnica Ministarstva.

Do sada je intervenisano u sektorima voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, prilikom otkupa stoke, a očekuju se intervencije u sektoru ribarstva.

Detaljnije o mjerama u pojedinim sektorima govorila je Kristina Lapčević.

- Bilo je jako izazovno odgovoriti na zahtjeve poljoprivrednih proizvođača u prethodnom periodu. Osmislili smo nekoliko modela kako bismo pravovremeno mogli reagovati u sektorima koji budu najpogođeniji – navela je Lapčević

Prvi cilj Ministarstva je bilo posredovanje prilikom plasmana poljoprivrednih proizvoda a zatim i da se nadoknade troškovi štete koju je korona prouzrokovala u pojedinim sektorima.

- Situacija je takva da niko ne može očekivati da ima plasman i prodaju kao u periodu prije epidemije. Moramo svi biti strpljivi i racionalni te truditi se da nađemo najbolji način kako bismo u ovim okolnostima održali proizvodnju – zaključila je Lapčević.

Predsjednik Odbora Milutin Đuranović afirmativno je govorio o aktivnostima Ministarstva potencirajući kvalitetnu komunikaciju sa proizvođačima tokom krize. Najviše problema tokom krize, naveo je on, bilo je kod plasmana proizvoda sa ograničenim rokom trajanja, kao što su mlijeko i jaja. Božidar Jokić, Agro Mont, ocjenjuje da je neophodna državna pomoć živinarstvu, te da je potrebno umanjiti PDV na jaja kako bi crnogorski proizvođači bili konkurentni. Zorka Šljukić, Mljekara Srna, istakla je da je korona kriza pokazala neophodnost većeg okretanja ka domaćim proizvodima i resursima. Ona ocjenjuje da će zajednički rad privrede i nadležnih doprinijeti boljem pozicioniranju domaćih proizvoda na tržištu, a samim tim i većem plasmanu.

Domaći proizvodi uživaju povjerenje građana

Većina potrošača procjenjuje da će jednako frekventno kupovati crnogorske proizvode i u narednih 12 mjeseci, pokazuje istraživanje koje je za Privrednu komoru Crne Gore uradila agencija IPSOS tokom prve polovine marta ove godine.

Riječ je o ispitivanju javnog mnjenja o navikama i preferencijama prilikom kupovine proizvoda široke potrošnje, te o upoznatosti javnosti sa projektima afirmacije i uspješnijeg plasmana kvalitetnih domaćih proizvoda – Dobro iz Crne Gore, Kupujmo domaće i Domaći ukusi.

Istraživanje je realizovano na reprezentativnom uzorku od 1030 punoljetnih građana iz 21 opštine, a njegove rezultate je prezentovao izvršni direktor IPSOS Strategic Marketing Vladimir Raičević.

- Presudan uticaj na odluku o kupovini za najveći dio crnogorske populacije ima cijena proizvoda. Odmah nakon toga slijedi pouzdan kvalitet. Prilikom kupovine građani se češće odlučuju za proizvode proizvedene na tradicionalan način (53,6%), nego za industrijske proizvode – rekao je Raičević.

Kada je u pitanju vino, najčešće birani brendovi su oni koje proizvode „Plantaže“. U slučaju rakije, to su proizvodi kućne radinosti, što je vrlo česta situacija i kod negaziranih, voćnih sokova. U slučaju piva, nedvosmisleno dominira Nikšićko.

Kod suhomesnatih proizvoda dva proizvođača imaju veoma istaknutu poziciju: Goranović (29,9%) i Franca (25,8). Vodeću poziciju među domaćim proizvođačima mlijeka ima Mljekara Lazine (26,1%).

- Na listi proizvođača čije su proizvode potrošači u Crnoj Gori proglasili najboljim našli su se Mesna industrija „Goranović“ i Mesopromet Franca sa veoma visokim procentom odgovora. Slijede Plantaže, Pivara „Trebjesa” i Mljekara „Lazine” sa veoma istaknutom pozicijom, zatim slijedi niz proizvođača sa znatno nižim brojem glasova – rekao je predstavnik IPSOS-a.

U poređenju sa periodom od prije godinu dana, većina potrošača u Crnoj Gori procjenjuje da jednako kupuje crnogorske proizvode kao i ranije i to prvenstveno zbog povjerenja u te proizvode i u njihov pouzdan kvalitet, pokazuje istraživanje.

- Očekivanja su najvećeg dijela potrošača u Crnoj Gori da će i u narednih 12 mjeseci istom frekvencijom kupovati domaće proizvode. Ono što bi moglo stimulativno da djeluje na učestalost kupovine domaćih proizvoda, po ocjeni većine potrošača je povoljnija cijena domaćih artilaka u odnosu na inostrane, te njihova dostupnost u maloprodajnim objektima gdje se obično snabdijevaju. Većina potrošača u Crnoj Gori smatra da kupovinom domaćih proizvoda pomažu sopstvenu ekonomiju (njih nešto više od 2/3) – naveo je Raičević.

„Dobro iz Crne Gore“ prepoznaje oko dvije trećine potrošača u zemlji i smatra smatra da ovaj projekat treba nastaviti, a „Kupujmo domaće“ nešto više od 50% potrošača u zemlji. Kampanju Domaći ukusi - Dobro. Bolje. Domaće prepoznaje nešto više od 1/3 potrošača.

Mijuško Jauković, Pivara Trebjesa, smatra da kampanje povećavaju percepciju potrošača o kvalitetu domaćih proizvoda, što je za svaku pohvalu. Prema njegovom mišljenju, korona kriza je povećala značaj cijene prilikom odlučivanja o kupovini proizvoda. On smatra da je, po uzoru na okruženje, neophodno osmisliti mehanizme zaštite domaćih proizvođača od inostrane konkurencije. Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović istakla je da ova poslovna asocijacija dugi niz godina sistematično radi na afirmaciji kvaliteta domaćih proizvoda i njihovom boljem pozicioniranju na tržištu. Privrednicima je sugerisala da više pažnje posvećuju kontaktima sa poslovnim partnerima i tako doprinesu boljem plasmanu svojih proizvoda. Branko Pejović, Zrnožit, založio se za dodatno povećanje kvaliteta proizvoda i smanjenje akciza kako bi crnogorski proizvodi bili konkurentniji. Prema njegovim riječima, Crnoj Gori su potrebna državna ili privatna skladišta u kojima bi bio smješten višak proizvoda i iz kojih bi se oni distribuirali. Smatra da Crna Gora, koja dosljedno poštuje CEFTA sporazum, treba da štiti domaće proizvođaće poput ostalih država u okruženju. Privrednici su ukazali i da je potrebno jačati sinergiju poljoprivrednih proizvođača i HORECA sektora, kao što to rade u okruženju. Potrebno je podizati svijest potrošača o kvalitetu domaćih proizvoda, čemu bi doprinijelo formiranje posebnog tijela koje bi se time bavilo.

- Svijest o važnosti i kvalitetu domaćih proizvoda potrebno je jačati od malih nogu – zaključuju privrednici.

FoodHub

Prerada hrane ima dobre perspektive u Crnoj Gori, ali razvoj kompanija iz ove oblasti teče sporo. One se suočavaju sa brojnim problemima, kao što su nizak nivo znanja o tehnologijama, nezadovoljavajući kvalitet i bezbjednosti proizvoda i nedostatak adekvatnih ljudskih resursa. Rješenje za ove izazove može biti uspostavljanje novih praksi koje se baziraju na nauci i savremenim dostignućima kojima se dolazi do inovacija. To će uticati na povećanje efikasnosti i konkurentnosti kompanija koje posluju u prehrambenom sektoru, navela je Aleksandra Martinović, UDG, predstavljajući istraživačko-inovativni program Centar izvrsnosti Food Hub.

Realizacija programa počela je u januaru iz sredstava koje je odobrilo Ministarstvo nauke. Vrijednost projekta 1,3 miliona eura, a grant iznosi 930.000 eura.

Vodeći partner u konzorcijumu je Univerzitet Donja Gorica, a ostali partneri su Njemački savezni institut za procjenu rizika (BfR), Istraživački i razvojni institut za informacione tehnologije u biosistemima – BioSense, Univerzitet u Padovi - Jedinica za kardio-torakalno-vaskularne nauke i javno zdravstvo (DCTVPH), Univerzitet Shanghai Jiao Tong iz Kine, Fakultet za tehnologiju Univerziteta u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, 13. Jul Plantaže, Fleka doo i Seljak.me.

- Primjena savremenih tehnologija kojima bi se tradicionalni procesi proizvodnje hrane prilagodili novim trendovima, zadržavajući autentičnost proizvoda i tradicionalna obilježja, ali i uključivanjem i povezivanjem širokog dijapazona aktera ovog procesa, uključujući poljoprivredne proizvođače, prehrambene kompanije, istraživačke institucije, potrošače i druge je ono što se ovim prjektom želi postići i čime će se baviti Centar izvrsnosti FoodHub – navela je Martinović.

Montenegro
Fotografije: 
Agrar: Sačuvana proizvodnja u izazovnim vremenima
Agrar: Sačuvana proizvodnja u izazovnim vremenima
Agrar: Sačuvana proizvodnja u izazovnim vremenima
Kratak opis: 

U vrijeme korona krize je sve urađeno kako bi tržište poljoprivrednih proizvoda bilo stabilno, nastavljena proizvodnja i sačuvan dohodak proizvođača i prerađivača u ovom sektoru. Ovo je ocijenjeno na sjednici Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Crne Gore, održane 2. jula 2020. godine.

Kategorija članka: 

Međunarodni sajam blok mermera - Bursa

Montenegro
Kratak opis: 

U periodu od 4.-7. novembra 2020. godine, u Tuyap međunarodnom sajamskom i kongresnom centru u Bursi održaće se 6. Međunarodni sajam blok mermera.

Više podataka o sjamu možete naći na web-adresi: http://www.blokmermerfuari.com/en/

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Wednesday, Novembar 4, 2020 (All day)

Pages